Có gì mới trong Power BI tháng 3?

  • – Tháng 3 này, Power BI các bản xem trước liên tục của DirectQuery cho Power BI datasets và Azure Analysis Services, Small Multiples, và Model View UI.
  • – Ngoài ra, Power BI đã thêm tính linh hoạt trong việc chỉ định nhiều bộ lọc khi làm việc với hàm DAX CALCULATE.
  • – Về phía Service, khi bạn nhấp vào tập dữ liệu trong chế độ xem danh sách không gian làm việc, bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết tập dữ liệu mới , bao gồm thông tin về thời điểm báo cáo được làm mới lần cuối cũng như các hành động như tạo báo cáo mới.

Tất nhiên, còn nhiều những cập nhật mới, xem tiếp Tại đây 

Xem thêm

10 lý do khiến Power BI là công cụ phân tích tối ưu cho doanh nghiệp

Data Visualization – Cách trực quan hóa dữ liệu dành cho người làm tài chính – kế toán

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Tags