Sao chép, dán và các phím tắt chung khác

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Ctrl + X Cắt mục đã chọn
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép mục đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán mục đã chọn
Ctrl + Z Hoàn tác một hành động
Alt + Tab Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
Alt + F4 Đóng mục đang hoạt động hoặc thoát khỏi ứng dụng đang hoạt động
Windows  + L Khóa PC của bạn
Windows  + D Hiển thị và ẩn màn hình
F2 Đổi tên mục đã chọn
F3 Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer
F4 Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
F5 Làm mới cửa sổ hiện hoạt
F6 Quay vòng qua các phần tử màn hình trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
F10 Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng hoạt động
Alt + F8 Hiển thị mật khẩu của bạn trên màn hình đăng nhập
Alt + Esc Xoay vòng giữa các mục theo thứ tự bạn đã mở
Alt + chữ cái gạch chân Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính cho mục được chọn
Alt + Phím cách Mở menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động
Alt + Mũi tên trái Trở lại
Alt + Mũi tên phải Tiến
Alt + Page Up Di chuyển lên một màn hình
Alt + Page Down Di chuyển xuống một màn hình
Ctrl + F4 Đóng tài liệu hiện hoạt (trong các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình và cho phép bạn mở nhiều tài liệu cùng lúc)
Ctrl + A Chọn tất cả các mục trong tài liệu hoặc cửa sổ
Ctrl + D (hoặc Xóa) Xóa mục đã chọn và di chuyển mục đó tới Recycle Bin
Ctrl + R (hoặc F5) Làm mới cửa sổ
Ctrl + Y Làm lại một tác vụ
Ctrl + Mũi tên phải Di chuyển con trỏ tới đầu từ tiếp theo
Ctrl + Mũi tên trái Di chuyển con trỏ tới đầu từ trước
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ tới đầu đoạn tiếp theo
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển con trỏ tới đầu đoạn trước
Ctrl + Alt + Tab + phím mũi tên Chuyển qua lại giữa tất cả các ứng dụng đang mở
Ctrl + Alt + Shift + phím mũi tên Khi một nhóm hoặc ô được lấy tiêu điểm trên menu Start, di chuyển nhóm hoặc ô đó theo hướng chỉ định
Ctrl + phím mũi tên (để di chuyển mục) + Dấu cách Chọn nhiều mục riêng lẻ trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
Ctrl + Shift với phím mũi tên Chọn một khối văn bản
Ctrl + Esc Mở menu Start
Ctrl + Shift + Esc Mở trình quản lý Task Manager
Ctrl + Shift + S Chuyển bố cục bàn phím khi có nhiều bố cục bàn phím
Ctrl + Dấu cách Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu tiếng Trung (IME)
Shift + F10 Hiển thị menu phím tắt cho mục đã chọn
Shift với phím mũi tên bất kỳ Chọn nhiều mục trong cửa sổ
Shift + Delete Xóa mục đã chọn mà không di chuyển mục đó tới Recycle Bin trước tiên
Mũi tên phải Mở menu tiếp theo ở bên phải hoặc mở menu con
Mũi tên trái Mở menu tiếp theo ở bên trái hoặc đóng menu con
Esc Dừng hoặc thoát tác vụ hiện tại

Phím logo Windows 

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Windows  Mở hoặc đóng menu Start
Windows  + A Mở Action Center
Windows  + B Đặt tiêu điểm vào vùng thông báo
Windows  + Shift + C Mở Cortana ở chế độ nghe
Lưu ý: Cortana chỉ khả dụng ở một số quốc gia/khu
Windows  + D Hiển thị và ẩn màn hình nền
Windows  + Alt + D Hiển thị và ẩn ngày giờ trên màn hình nền
Windows  + E Mở File Explorer
Windows  + F Mở Hub Phản hồi
Windows  + G Mở thanh Game khi trò chơi đang mở
Windows  + H Mở thanh công cụ Share
Windows  + I Mở Setting
Windows  + J Đặt trọng tâm vào một mẹo cho Windows khi có sẵn
Windows  + K Mở Connect
Windows  + L Khóa PC hoặc chuyển đổi tài khoản
Windows  + M Thu nhỏ tất cả cửa sổ
Windows  + O Khóa hướng thiết bị
Windows  + P Chọn chế độ hiển thị bản trình bày
Windows  + R Mở hộp thoại Run
Windows  + S Mở tìm kiếm
Windows  + T Xoay vòng giữa các ứng dụng trên thanh tác vụ
Windows  + U Mở trung tâm Ease of Access Center
Windows  + V Xoay vòng giữa các thông báo
Windows  + Shift + V Xoay vòng giữa các thông báo theo thứ tự đảo ngược
Windows  + X Mở  Power menu
Windows  + Z Hiển thị lệnh khả dụng trong ứng dụng ở chế độ toàn màn hình
Windows  + dấu phẩy (,) Tạm thời xem nhanh màn hình
Windows  + Pause Hiển thị hộp thoại System
Windows  + Ctrl + F Tìm kiếm PC (nếu bạn thuộc một mạng)
Windows  + Shift + M Khôi phục cửa sổ đã thu nhỏ trên màn hình
Windows  + số Mở màn hình và bắt đầu ứng dụng đã ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số.
Windows  + Shift + số Mở màn hình và bắt đầu một phiên bản ứng dụng mới đã ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số
Windows  + Ctrl + số Mở màn hình và chuyển sang cửa sổ hiện hoạt sau cùng của ứng dụng mới đã ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số
Windows  + Alt + số Mở màn hình và mở danh sách cho ứng dụng đã ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số
Windows  + Ctrl + Shift + số Mở màn hình và mở phiên bản mới của ứng dụng nằm ở vị trí trên thanh tác vụ
Windows  + Tab Mở chế độ xem tác vụ
Windows  + Mũi tên lên Phóng to cửa sổ
Windows  + Mũi tên xuống Xóa ứng dụng hiện tại khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ màn hình
Windows  + Mũi tên trái Phóng to ứng dụng hoặc cửa sổ màn hình về phía bên trái của màn hình
Windows  + Mũi tên phải Phóng to ứng dụng hoặc cửa sổ màn hình về phía bên phải của màn hình
Windows  + Home Thu nhỏ/khôi phục tất cả trừ cửa sổ màn hình hiện hoạt
Windows  + Shift + Mũi tên lên Trải cửa sổ màn hình lên trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình
Windows  + Shift + Mũi tên xuống Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ màn hình hiện hoạt theo chiều dọc, giữ nguyên chiều rộng
Windows  + Shift + Mũi tên phải hoặc Mũi tên trái Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trên màn hình từ màn hình này sang màn hình kia
Windows  + Dấu cách Chuyển đổi ngôn ngữ nhập và bố cục bàn phím
Windows  + Ctrl + Dấu cách Thay đổi sang mục nhập đã chọn trước đó
Windows  + Enter Mở Trình tường thuật
Windows  + dấu gạch chéo lên (/) Bắt đầu đổi lại IME
Windows  + dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) Phóng to hoặc thu nhỏ bằng kính Lúp
Windows  + Esc Thoát Kính lúp

Phím tắt mệnh lệnh

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép văn bản đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán văn bản đã chọn
Ctrl + M Vào chế độ Dấu
Alt + lựa chọn phím Bắt đầu chọn ở chế độ khối
Các phím mũi tên Di chuyển con trỏ theo hướng được chỉ định
Page up Di chuyển con trỏ lên một trang
Page down Di chuyển con trỏ xuống một trang
Ctrl + Home (chế độ Dấu) Di chuyển con trỏ tới đầu bộ đệm
Ctrl + End (chế độ Dấu) Di chuyển con trỏ tới cuối bộ đệm
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Home (Điều hướng trong lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, di chuyển cổng xem lên đầu bộ đệm. Nếu không, xóa tất cả các ký tự ở bên trái con trỏ trong dòng lệnh.
Ctrl + End (Điều hướng lịch sử) Nếu dòng lệnh trống, di chuyển khung nhìn tới dòng lệnh. Nếu không, xóa tất cả ký tự phía bên phải con trỏ trong dòng lệnh.

Phím tắt hộp thoại

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
F4 Hiển thị các mục trong danh sách đang hoạt động
Ctrl + Tab Di chuyển tiến qua các tab
Ctrl + Shift + Tab Di chuyển lùi giữa các tab
Ctrl + số (số từ 1–9) Di chuyển đến tab nth
Tab Di chuyển tiến qua các tùy chọn
Shift + Tab Di chuyển lùi qua các tùy chọn
Alt + chữ cái gạch chân Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) được sử dụng với chữ cái đó
Dấu cách Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này nếu tùy chọn hiện hoạt là một hộp kiểm
Backspace Mở thư mục ở cấp trên nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu dưới dạng hoặc Mở
Phím mũi tên Chọn một nút nếu tùy chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tùy chọn

Phím tắt File Explorer

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Alt + D Chọn thanh địa chỉ
Ctrl + E Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl + F Chọn hộp tìm kiếm
Ctrl + N Mở cửa sổ mới
Ctrl + W Đóng cửa sổ hiện hoạt
Ctrl + bánh xe cuộn chuột Thay đổi kích thước và giao diện của các biểu tượng tệp và thư mục
Ctrl + Shift + E Hiển thị tất cả các thư mục ở trên thư mục được chọn
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới
Num Lock + dấu sao (*) Hiển thị tất cả các thư mục con bên dưới thư mục được chọn
Num Lock + dấu cộng (+) Hiển thị nội dung của thư mục được chọn
Num Lock + dấu trừ (-) Thu gọn thư mục được chọn
Alt + P Hiển thị panel xem trước
Alt + Enter Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn
Alt + Mũi tên phải Xem thư mục tiếp theo
Alt + Mũi tên lên Xem thư mục chứa thư mục
Alt + Mũi tên trái Xem thư mục trước
Phím lùi Xem thư mục trước
Mũi tên phải Hiển thị lựa chọn hiện thời (nếu lựa chọn đó được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên
Mũi tên trái Thu gọn lựa chọn hiện thời (nếu lựa chọn đó được mở rộng) hoặc chọn thư mục chứa thư mục
End Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện hoạt
Home Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ hiện hoạt
F11 Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện hoạt

Phím tắt màn hình ảo

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Windows + Tab Mở chế độ xem Tác vụ
Windows  + Ctrl + D Thêm màn hình nền ảo
Windows  + Ctrl + Mũi tên phải Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo mà bạn đã tạo ở bên phải
Windows  + Ctrl + Mũi tên trái Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo bạn đã tạo ở bên trái
Windows  + Ctrl + F4 Đóng màn hình ảo bạn đang sử dụng

Phím tắt thanh tác vụ

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Shift + bấm vào một nút trên thanh tác vụ Mở một ứng dụng hoặc mở nhanh một phiên bản khác của ứng dụng
Ctrl + Shift + bấm vào một nút trên thanh tác vụ Mở một ứng dụng với tư cách quản trị viên
Shift + bấm chuột phải vào một nút trên thanh tác vụ Hiển thị menu cửa sổ cho ứng dụng
Shift + bấm chuột phải vào một nút trên thanh tác vụ được nhóm Hiển thị menu cửa sổ cho nhóm
Ctrl + bấm vào một nút trên thanh tác vụ được nhóm Quay vòng qua các cửa sổ của nhóm

Đặt phím tắt

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
Phím logo Windows  + I Mở cài đặt
Phím lùi Quay lại trang chủ cài đặt
Nhập vào bất kỳ trang nào có hộp tìm kiếm Cài đặt tìm kiếm

 

 → Xem thêm: 

Tổng hợp các phím tắt thông dụng trong Excel

Các phím tắt trong windows 10

Leave us a Reply