Khóa học Advanced Excel for Professionals do UniTrain xây dựng nhằm trang bị toàn diện các kỹ năng xử lý dữ liệu chuyên nghiệp, tăng hiệu suất làm việc và khả năng khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu lớn, tự động hóa các thao tác thủ công lặp đi lặp lại trên Excel nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và giúp nhà quản trị ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng và kịp thời.

Vừa qua, công ty TNHH Totalgaz Việt Nam đã chọn UniTrain làm đối tác đào tạo chương trình Advanced Excel for Professionals. Khóa học diễn ra trong vòng 2 ngày đã bao quát được các nội dung quan trọng sau:

  • Giới thiệu Dashboard và các nguyên tắc trình bày biểu đồ
  • Ứng dụng các hàm và công cụ thông dụng trong trình bày dữ liệu
  • Thực hành case study xây dựng một báo cáo Dashboard hoàn chỉnh
  • Phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng Pivot Table và Pivot Chart
  • Các loại Chart nâng cao: Waterfall chart, Bullet Chart, Metric/KPI…
  • Tự động hóa bằng Record Macro và Add-In

Vui lòng liên hệ số HOTLINE 0901 175 625 hoặc info@unitrain.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thêm thông tin về các chương trình đào tạo cá nhân và doanh nghiệp tại UniTrain.