Dashboard (hay Bảng điều khiển kỹ thuật số) là một giao diện số trực quan cung cấp một cái nhìn khái quát về toàn bộ hoạt động kinh doanh chỉ trong một màn hình. Dashboard Reporting được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của doanh nghiệp, hiện là giải pháp báo cáo phân tích nhằm hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng đưa ra các quyết định đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời.

Ngày 25/05/2019, UniTrain đã tổ chức khai giảng khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel cho các học viên đến từ Công ty TNHH STD&S Việt Nam. Theo đó, các mục tiêu sau đây sẽ được đáp ứng trong suốt quá trình đào tạo, bao gồm:

  • Giới thiệu về Dashboard reporting
  • Các hàm và chức năng thông dụng trong trình bày Dashboard
  • Các loại Chart và Dashboard
  • Các bước lập và trình bày Dashboard
  • Giải đáp thắc mắc và tình huống thực tế

Trong thời lượng 1 ngày, khóa học tập trung vào các kỹ năng thực hành, các học viên sẽ thuần thục các thao tác tạo một dashboard bằng các tính năng có sẵn của Excel, bao gồm tổng hợp và phân tích dữ liệu bằng PivotTables và Slicers; trực-quan-hóa dữ liệu (data visualization) bằng PivotCharts, Sparklines, Waterfall Charts, Bullet Charts, Combo và In-cell Charts.

UniTrain là đơn vị đồng hành với  nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong sứ mệnh truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Vui lòng liên hệ số HOTLINE 0901 175 625 hoặc info@unitrain.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thêm thông tin về các chương trình đào tạo cá nhân và doanh nghiệp tại UniTrain.