– Bạn đã hoàn thành bài Test online học bổng ACCA Talent Scholarship của UniTrain.

– Kết quả học bổng sẽ được UniTrain thông báo chính thức qua email trước ngày 11/09/2019.