Tháng 6/2019, UniTrain đã triển khai khóa học Excel trong xử lý dữ liệu và trình bày báo cáo chuyên nghiệp tại Công ty TNHH Fossil Việt Nam.

Khóa học tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất công việc và giảm thiểu tối đa thời gian làm việc trên Excel. UniTrain cũng đi vào đào tạo ứng dụng giao diện trực quan Dashboard trong việc lập báo cáo, nhằm phát triển kỹ năng cho các nhà phân tích khai thác dữ liệu và trình bày dữ liệu báo cáo Dashboard:

Chương trình được thiết kế với các bài thực hành chuyên sâu và tập trung vào các nội dung quan trọng như sau:

  • Xử lý dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu & trình bày thông tin
  • Tự động hóa cơ bản
  • Giới thiệu về Dashboard reporting
  • Các loại Chart và Dashboard
  • Các bước lập và trình bày Dashboard

Thông qua khóa học, học viên đã tìm ra cách giải quyết nhiều vấn đề trong công việc: xử lý tốt dữ liệu, tự động hóa quy trình báo cáo, xây dựng báo cáo phù hợp với từng cấp độ.

UniTrain là đơn vị đồng hành với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong sứ mệnh truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Vui lòng liên hệ số HOTLINE 0901 175 625 hoặc info@unitrain.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thêm thông tin về các chương trình đào tạo cá nhân và doanh nghiệp tại UniTrain.