Công ty TNHH Tư vấn và Đào Tạo UniTrain là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính và kỹ năng Excel ứng dụng hiện đại. Sứ mệnh của công ty là truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình, nhân viên của công ty, cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

UniTrain hiện có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên part-time cho các chương trình đào tạo kỹ năng Word, Excel, PowerPoint, Power BI, SQL, Python (OFFLINE) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tại TP.HCM.

CÁC MÔN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG

– Kỹ năng Word, Excel, PowerPoint ứng dụng
– Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu trên Excel (Power Query, Power Pivot, Dashboard, VBA)
– Kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI (Essential, Advanced)
– Kỹ năng xử lý dữ liệu với SQL
– Kỹ năng xữ lý dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu với Python

YÊU CẦU

Đối với giảng viên Kỹ năng Word, Excel, PowerPoint ứng dụng

– Có kinh nghiệm làm việc 1 trong các ứng dụng Word, Excel và PowerPoint thường xuyên, biết các tips hay & thực tiễn
– Thích giảng dạy và chia sẻ kiến thức, kỹ năng
– Có phương pháp giảng dạy và có kỹ năng truyền đạt, trình bày tốt

Đối với giảng viên Kỹ năng phân tích dữ liệu

– Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các công cụ phân tích dữ liệu Excel nâng cao (VBA, Power Query, Power Pivot, Dashboard…), công cụ Power BI, ngôn ngữ lập trình SQL, Python
– Thích giảng dạy và chia sẻ kiến thức, kỹ năng
– Có phương pháp giảng dạy và có kỹ năng truyền đạt, trình bày tốt
– Là hội viên các hiệp hội hành nghề chuyên nghiệp hoặc các chứng chỉ quốc tế là một lợi thế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Gửi Profile đến email: dao.ah@unitrain.edu.vn

Work Location: Thien Son Building, 4th Floor, Ward 6, Dist. 3, HCMC