Xử lý dữ liệu là việc chuyển đổi dữ liệu thành dạng có thể sử dụng được. Trước đây, việc xử lý được thực hiện thủ công, tốn thời gian và dễ sai sót, thì hiện nay hầu hết việc xử lý được thực hiện tự động bằng máy tính sẽ cho kết quả nhanh và chính xác. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách dữ liệu được xử lý.

Dữ liệu được xử lý như thế nào?

Xử lý dữ liệu bắt đầu với việc thu thập dữ liệu. Dữ liệu được thu thập để chuyển đổi dạng mong muốn phải được xử lý bằng cách xử lý dữ liệu theo từng bước như dữ liệu thu thập được phải được lưu trữ, sắp xếp, xử lý, phân tích và trình bày.

Vì vậy, điều này được chia thành 6 bước cơ bản như sau: thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, xử lý dữ liệu. phân tích dữ liệu, trình bày dữ liệu và kết luận.

Hãy thảo luận chi tiết từng cái một:

1. Thu thập dữ liệu

Như chúng ta đã thảo luận về các nguồn thu thập dữ liệu, dữ liệu liên quan về mặt logic được thu thập từ các nguồn khác nhau, định dạng khác nhau, các loại khác nhau như từ XML, tệp CSV, phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh là dữ liệu có cấu trúc hoặc không có cấu trúc,…

2. Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu được thu thập bây giờ cần được lưu trữ dưới dạng vật lý như giấy tờ, sổ ghi chép, và tất cả hoặc dưới bất kỳ hình thức vật lý nào khác. Hiện nay do khai thác dữ liệu và dữ liệu lớn, việc thu thập dữ liệu là rất lớn kể cả ở dạng có cấu trúc hay không có cấu trúc. Dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số để thực hiện phân tích và trình bày có ý nghĩa theo các yêu cầu ứng dụng.

3. Sắp xếp dữ liệu

Sau bước lưu trữ, bước ngay lập tức sẽ là phân loại và lọc. Việc phân loại và lọc được yêu cầu để sắp xếp dữ liệu theo một số thứ tự có ý nghĩa và chỉ lọc ra những thông tin được yêu cầu giúp dễ dàng hình dung và phân tích.

4. Xử lý dữ liệu

Một loạt quá trình xử lý hoặc sử dụng liên tục và xử lý được thực hiện để xác minh, chuyển đổi, tổ chức, tích hợp và trích xuất dữ liệu ở dạng đầu ra hữu ích để sử dụng xa hơn.

5. Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu là quá trình áp dụng hoặc đánh giá dữ liệu một cách có hệ thống bằng cách sử dụng lập luận phân tích và logic để minh họa từng thành phần của dữ liệu được cung cấp và để có được kết quả hoặc quyết định được đưa ra.

6. Trình bày dữ liệu và kết luận

Khi chúng ta đi đến kết quả phân tích, nó có thể được biểu diễn thành các dạng khác nhau như biểu đồ, tệp văn bản, tệp excel, đồ thị,…

Phần mềm đơn lẻ hoặc kết hợp các phần mềm có thể sử dụng để thực hiện lưu trữ, sắp xếp, lọc và xử lý dữ liệu tùy theo yêu cầu và khả thi. Nó có thể được thực hiện bằng phần mềm cụ thể theo tập hợp các hoạt động được xác định trước theo các yêu cầu ứng dụng.

Các loại đầu ra khác nhau

Các loại tệp đầu ra khác nhau như:

– Tệp văn bản thuần túy: Chúng được xuất dưới dạng tệp notepad hoặc WordPad. Đây là dạng đơn giản nhất của tệp dữ liệu.
– Bảng/Bảng tính: Ở định dạng tệp này, dữ liệu biểu diễn theo hàng và cột, giúp dễ dàng hiểu và phân tích dữ liệu. Định dạng tệp này để thực hiện các hoạt động khác nhau như lọc và sắp xếp theo thứ tự tăng dần/giảm dần cũng như các hoạt động thống kê.
– Đồ thị và Biểu đồ: Định dạng đồ thị và biểu đồ là các tính năng tiêu chuẩn trong hầu hết các phần mềm. Định dạng này rất dễ phân tích dữ liệu, không bắt buộc phải đọc từng dữ liệu số mà mất nhiều thời gian chỉ trong một lần nhìn là có thể hiểu và phân tích được dữ liệu.
– Một Tệp Hình ảnh hoặc Bản đồ/Vectơ: Nếu ứng dụng yêu cầu lưu trữ và phân tích với dữ liệu không gian, tùy chọn xuất dữ liệu thành tệp hình ảnh và tệp bản đồ hoặc tệp vectơ rất được sử dụng.
Cùng với những định dạng này, định dạng khác có thể là các định dạng tệp tin phần mềm cụ thể có thể được sử dụng và xử lý bằng phần mềm chuyên dụng.

Tại sao chúng ta nên sử dụng xử lý dữ liệu?

Giờ đây, dữ liệu của một ngày là quan trọng hơn hầu hết công việc dựa trên chính dữ liệu, vì vậy ngày càng có nhiều dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau như nghiên cứu khoa học, học thuật, sử dụng cá nhân và cá nhân, sử dụng thương mại, sử dụng tổ chức,… Cần phải xử lý dữ liệu đã thu thập này để tất cả các bước nêu trên được sử dụng cho quá trình được lưu trữ, sắp xếp, lọc, phân tích và trình bày ở định dạng sử dụng cần thiết. Quá trình xử lý tốn thời gian và phức tạp tùy thuộc vào kết quả được yêu cầu. Trong trường hợp thu thập dữ liệu khổng lồ hoặc dữ liệu lớn mà họ cần xử lý để có được kết quả tối ưu với sự trợ giúp của khai thác dữ liệu và quản lý dữ liệu thì điều đó càng trở nên quan trọng hơn.

Kết luận

Nó là sự chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích. Quá trình xử lý dữ liệu được chia thành 6 bước cơ bản là thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày dữ liệu và kết luận. 

Ở đây chúng ta đã thảo luận về cách dữ liệu được xử lý, các loại đầu ra khác nhau và việc sử dụng xử lý dữ liệu. Bạn có thể tham khảo Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu của UniTrain để áp dụng hiệu quả vào công việc hằng ngày.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

9 cách thông minh để ứng dụng Excel cho kỹ thuật