Việc sử dụng Excel sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu bạn không biết những công thức và hàm cơ bản. Sau đây là 10 công thức và hàm cơ bản trong Excel để nâng cao kỹ năng báo cáo mà UniTrain muốn gửi đến bạn!

1. Filter

Hàm FILTER là một hàm sử dụng để lọc dữ liệu có điều kiện trong Excel với cú pháp =FILTER(array,include,if_empty), trong đó:

Trong đó:

  • – Array: Vùng dữ liệu cần lọc.
  • – Include: Điều kiện lọc và cột dữ liệu cần lọc.
  • – If_empty: Kết quả trả về trong trường hợp không có giá trị thỏa mãn điều kiện.

2. Conditional Formatting

Conditional Formatting trong Excel là công cụ dùng để làm nổi bật giá trị trong ô giúp người xem xác định được dữ liệu nhanh chóng bằng cách thay đổi màu sắc, icon, thanh dữ liệu và thang màu của ô theo một quy tắc định dạng có điều kiện.

3. Format Painter

Format Painter được xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất để sao chép định dạng. Hoạt động của công cụ này là sao chép định dạng của 1 ô và áp dụng/dán định dạng cho ô khác.

4. Date

Hàm DATE là hàm giúp tạo các ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày trong bảng tính Excel.

Ứng dụng của hàm DATE trong Excel.

  • – Giá trị trả về là giá trị số của một ngày cụ thể.
  • – Kết hợp được với nhiều hàm khác trong Excel để đạt được kết quả như ý.

5. Ký hiệu đô la

Nói một cách đơn giản, một tham chiếu ô trong Excel là một địa chỉ ô. Nó cho Microsoft Excel biết nơi tìm giá trị bạn muốn sử dụng trong công thức.

6. Lookup & HLookup

  • – Chức năng LOOKUP: Sử dụng LOOKUP, một trong các hàm tra cứu và tham chiếu, khi bạn cần xem một hàng hay một cột và tìm một giá trị từ cùng một vị trí trong hàng hay cột thứ hai.

=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

  • – Chức năng HLOOKUP: Là hàm tìm kiếm giá trị của đối tượng và trả về kết quả theo hàng ngang.

=HLOOKUP (lookup_value, table_array,row_index_num,[rang_lookup])

7. Data Validation

Data Validation là 1 công cụ trong Excel có thể giúp bạn cố định những dữ liệu ở 1 ô và người sử dụng chỉ có thể nhập được các giá trị đã cố định sẵn ở ô đó mà không thể nhập các dữ liệu hay giá trị khác vào.

8. Sum, Average, Count

Những chức năng đơn giản này rất dễ nhớ để bạn không cần phải tìm kiếm nút chức năng. Thêm dấu “=” trước mỗi ô và bạn có thể đếm, thêm hoặc tính trung bình bất kỳ dải ô nào bạn chọn. Đây là những yếu tố cơ bản cần biết cho mẹo tiếp theo.

9. IF và IFS

  • Hàm IF cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic của một biểu thức cho trước và xét tính đúng sai của biểu thức đó.
  • Hàm IFS là hàm giúp bạn kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện có được đáp ứng hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đầu tiên. Hàm IFS giúp việc đọc các câu lệnh có nhiều điều kiện trở nên dễ dàng hơn và bạn có thể nhập 1 chuỗi điều kiện trong 1 công thức.

10. Câu lệnh IF

Câu lệnh IF là một câu lệnh điều kiện lập trình, nếu được chứng minh là đúng, sẽ thực hiện một chức năng hoặc hiển thị thông tin.

Nguồn: bi-analytics.org

Xem thêm

COMBO EXCEL FOR PROFESSIONALS

5 cách để loại bỏ khoảng trắng thừa trong Excel

9 cách làm sạch dữ liệu trong Excel