Một tổ chức chứa đầy hàng tấn dữ liệu. Các công nghệ mới nổi đã thay đổi cách xử lý thông tin sẵn có, mang lại những cách thức mới để xác định và hiểu xu hướng kinh doanh. Sự sẵn có của thông tin không chỉ mang lại cơ hội mà còn cả thách thức.

 

Phân tích nâng cao là việc kiểm tra dữ liệu hoặc nội dung một cách tự chủ hoặc bán tự chủ bằng cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ tinh vi, thường vượt ra ngoài các kỹ thuật và công cụ thông minh kinh doanh truyền thống (BI), để khám phá thông tin chi tiết sâu hơn, đưa ra dự đoán hoặc tạo đề xuất.

Microsoft Power BI mang đến những phân tích nâng cao để giúp người dùng có được những hiểu biết quan trọng và chuyển đổi dữ liệu thành những bước đột phá và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

 

Phân tích nâng cao trong Power BI giúp người dùng doanh nghiệp theo dõi các chỉ số hiệu suất chính trong thời gian thực. Nó giúp doanh nghiệp xác định số liệu nào đang thúc đẩy nhiều cơ hội và thành công hơn. Power BI cung cấp các trang tổng quan đẹp và tương tác với các hệ thống quản lý dữ liệu phức tạp. Nó sử dụng khai thác dữ liệu & hệ thống BI để xác định các mẫu dữ liệu và có nhiều tính năng hỗ trợ phân tích nâng cao.

Đọc để biết thêm về 10 tính năng phân tích nâng cao thú vị của Power BI:

  1. Thông tin chi tiết nhanh (Quick Insights): Tính năng này trong Power BI được phát triển cùng với Microsoft Research và trên một tập hợp các thuật toán phân tích nâng cao đang phát triển. Điều này cung cấp cho người dùng một cách mới và trực quan để tìm kiếm thông tin chi tiết từ dữ liệu doanh nghiệp. Người dùng có thể khám phá thông tin chi tiết thú vị từ các tập hợp con khác nhau của tập dữ liệu trong khi áp dụng các thuật toán nâng cao. Chỉ với một cú nhấp chuột, Quick Insights cho phép người dùng tìm thấy khả năng hiển thị tốt hơn đối với thông tin chi tiết về dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.
  2. Đặt câu hỏi (Ask a Question): Tính năng này cho phép người dùng tự do thêm nút “câu hỏi” trong báo cáo. Điều này cho phép người dùng thực hiện phân tích ngẫu nhiên trong khi phát triển báo cáo hoặc trong khi đọc báo cáo. Tính năng này cho phép bạn tự do đặt câu hỏi bằng tiếng Anh đơn giản (ngôn ngữ tự nhiên).
  3. Tích hợp với R: Sử dụng trình kết nối R, người dùng có thể chạy tập lệnh R trong Power BI. Sau đó, các tập dữ liệu kết quả có thể được nhập vào mô hình dữ liệu Power BI.
  4. Đề xuất ứng dụng thông minh (Intelligent App Suggestions) Mô hình phức tạp của tính năng này giúp người dùng liệt kê ứng dụng của họ dựa trên mức độ phổ biến, mức độ liên quan, nội dung và đánh giá của những người dùng khác.
  5. Tích hợp Azure Machine Learning (Integration of Azure Machine Learning): Với việc tích hợp Machine Learning trong Power BI, giờ đây người dùng có thể hình dung kết quả của các thuật toán Machine Learning chỉ bằng cách kéo, thả và kết nối các mô-đun dữ liệu.
  6. Định hình dữ liệu với R (Data Shaping with R): Việc tích hợp R trong trình soạn thảo Power Query cho phép người dùng hoàn thành việc làm sạch dữ liệu và sau đó, chỉ với một vài cú nhấp chuột, việc định hình dữ liệu và phân tích nâng cao của tập dữ liệu có thể được thực hiện.
  7. Phân tích theo nhóm (Segmentation & Cohort analysis): Đây là một trong những cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để khám phá mối quan hệ giữa các tập dữ liệu. Nó phá vỡ hoặc kết hợp các tập dữ liệu khác nhau thành một cụm có ý nghĩa. Sau đó, nó so sánh các cụm đó để xác định mối quan hệ có ý nghĩa giữa các tập dữ liệu. Tính năng này cũng giúp phát triển giả thuyết về dữ liệu kinh doanh có sẵn hoặc hiểu yêu cầu đối với bất kỳ phân tích sâu hơn nào. Clustering, Grouping và Binning là các công cụ Power BI thực hiện quá trình này.
  8. Biểu thức phân tích dữ liệu (Data Analysis Expression): DAX hoặc Biểu thức phân tích dữ liệu giúp đạt được một hoặc nhiều giá trị từ tập dữ liệu bằng cách tính toán nhiều dữ liệu với dữ liệu hiện tại. Về cơ bản nó là một tập hợp các hàm tính toán với các công thức / biểu thức. Nó hoạt động giống như Microsoft Excel trừ đi sự phức tạp với số và hàng. Báo cáo DAX dễ hiểu và dễ xây dựng.
  9. Tích hợp với Microsoft Azure Stream Analytics (Integration with Microsoft Azure Stream Analytics): Tích hợp Power BI với Azure Machine Learning và Azure Stream Analytics cho phép người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực. Phân tích luồng đưa ra hình dạng và kết hợp các tập dữ liệu khác nhau. Sự kết hợp mạnh mẽ này mang lại khả năng thông minh dự đoán cho phép người dùng doanh nghiệp chủ động thực hiện hành động.
  10. Trực quan hóa dữ liệu trong Power BI (Data Visualization in Power BI): Power BI cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị tốt hơn dữ liệu của họ để tìm hiểu thông tin chi tiết về doanh nghiệp trong thời gian thực. Nó cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn về hình ảnh hóa được tạo sẵn, thêm tùy chỉnh cho những hình ảnh hiện có hoặc chọn từ danh sách mở rộng của hình ảnh hóa tích hợp sẵn trong thư viện cộng đồng.

 

Các tính năng phân tích nâng cao trong Power BI cho phép người dùng doanh nghiệp phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin chi tiết trên tất cả các cấp của tổ chức. Power BI cung cấp cái nhìn tổng thể về các chỉ số quan trọng và chỉ số hiệu suất chính thông qua các bảng điều khiển trực quan và tương tác – tất cả đều theo thời gian thực, ở một nơi.

Với các công cụ Power BI này, người dùng có thể nhanh chóng nhận được câu trả lời cho tất cả các truy vấn và giải quyết tất cả các thách thức bằng cách đào sâu vào dữ liệu kinh doanh đồng thời mang tính xây dựng và sáng tạo!

Xem thêm

Những điều cần biết khi triển khai báo cáo trên Microsoft Power BI

Giới thiệu cấu trúc và lợi ích của Microsoft Power BI

Phân tích và trực quan hoá dữ liệu với Power BI

Tags