Microsoft Excel là một công cụ dễ dàng và mạnh mẽ để phân tích dữ liệu. Excel chứa hơn 450 hàm với nhiều hàm được thêm vào mỗi năm. Hôm nay UniTrain sẽ giới thiệu cho bạn 20 hàm Excel phân tích dữ liệu trong số đó nhé!

Cùng lấy máy tính ra và thực hành ngay thôi nào!!!

Hàm Excel phân tích dữ liệu MAX/MIN

Công thức cho hàm Max là:
= MAX (number1, [number2],…)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

Công thức cho hàm Min là:
= MIN (number1, [number2],…)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

IF

Công thức cho hàm Excel này là:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

IFS

Công thức cho hàm Excel này là:

=IFS([Something is True1, Value if True1,Something is True2,Value if True2,Something is True3,Value if True3)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

SUM

Công thức cho hàm Excel này là:

=SUM(number1, [number2], …)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

SUMIF

Công thức cho hàm Excel này là:

=SUMIF(range, criteria)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

SUMIFS

Công thức cho hàm Excel này là:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1,criteria1,…)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

COUNT

Công thức cho hàm Excel này là:

=COUNT(Range)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

COUNTIF

Công thức cho hàm Excel này là:

=COUNTIF(Range,criteria)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

COUNTIFS

Công thức cho hàm Excel này là:

=COUNTIFS(Range,criteria)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

LEN

Công thức cho hàm Excel này là:

=LEN(text)

20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

TRIM

Công thức cho hàm Excel này là:

=TRIM(text)

20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

LEFT

Công thức cho hàm Excel này là:

=LEFT(text,num_chars)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

RIGHT

Công thức cho hàm Excel này là:

=RIGHT(text,num_chars)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

SUBSTITUTE

Công thức cho hàm Excel này là:

=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

CONCATENATE

Công thức cho hàm Excel này là:

=CONCATENATE(text1, text2, text3, …)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

DAYS

Công thức cho hàm Excel này là:

=DAYS(end_date,start_date)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

NETWORKDAYS

Công thức cho hàm Excel này là:

=NETWORKDAYS(start_date,end_date,[holidays])20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

UNIQUE

Công thức cho hàm Excel này là:

=UNIQUE(range)20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

LOOKUP

Công thức cho hàm Excel này là:

=LOOKUP(lookup_value,lookup_range, [result_range])20 hàm Excel để phân tích dữ liệu

Hi vọng với bài viết này, các bạn có thể áp dụng các hàm vào công việc thực tế một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cùng đón xem những bài viết sắp tới của UniTrain nhé!

Nguồn: ankitanshu

Xem thêm

COMBO EXCEL FOR ANALYSTS

Hướng dẫn chi tiết: Làm việc với Mảng động Excel

5 cách dễ dàng để tạo biểu mẫu nhập dữ liệu trong Excel

The ultimate VLOOKUP guide