SQL là viết tắt của Structured Query Language – một ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng bởi các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. SQL giúp làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ để làm sạch, sắp xếp, trích xuất và xử lý các tập dữ liệu lớn. SQL là kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong một số nhà tuyển dụng công nghệ, theo dữ liệu tháng 2 năm 2020 từ Burning Glass Technologies

Chứng chỉ SQL có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong thế giới khoa học dữ liệu. Dưới đây là 5 chứng chỉ quan trọng.

1. Chứng chỉ của Microsoft: Azure Data Fundamentals

Đạt được chứng chỉ cấp đầu vào từ Microsoft, xác thực kiến ​​thức của bạn về khái niệm dữ liệu bằng cách sử dụng các dịch vụ dữ liệu Microsoft Azure, bao gồm cách cơ sở dữ liệu hoạt động với PostgreSQL và MySQL.

Chứng nhận này thể hiện kiến ​​thức của bạn về khối lượng công việc.

  1. Chi phí:  $99
  2. Cấu trúc bài test: Các khái niệm cốt lõi, làm việc với hệ thống dữ liệu và không quan hệ trên Azure, công việc phân tích khối lượng

5 chứng chỉ SQL dành cho sự nghiệp dữ liệu

2. Chứng chỉ Database SQL Associate chỉ được cấp bởi Oracle

Chứng chỉ Database SQL Associate thể hiện kiến ​​thức của bạn về các khái niệm SQL cơ bản, đặc biệt là sử dụng để làm việc với máy chủ Cơ sở dữ liệu Oracle. Chứng chỉ sẽ chứng minh năng lực của bạn trong SQL ngôn ngữ, thiết lập dữ liệu mô hình và sử dụng bảng cùng với các tác vụ khác. Nó yêu cầu vượt qua một kỳ thi chứng nhận.

  1. Chi phí:  $245
  2. Cấu trúc bài test: Các khái niệm cơ sở dữ liệu cơ bản; truy xuất, hạn chế và sắp xếp dữ liệu; sử dụng các hàm chuyển đổi và biểu thức điều kiện; quản lý nhiều bảng; kiểm soát quyền truy cập và các chủ đề khác

5 chứng chỉ SQL dành cho sự nghiệp dữ liệu

3. Chứng chỉ Database Associate được chứng nhận bởi IBM

IBM có ba Chứng chỉ Database Associate được chứng nhận dành cho những người muốn chứng minh sự hiểu biết của mình về các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ Informix hoặc Db2. Kiến thức cơ bản về SQL, tạo cơ sở dữ liệu, bảo mật cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn có được chứng chỉ. Mỗi yêu cầu một kỳ thi.

  1. Chi phí: $200
  2. Cấu trúc bài test: Làm việc với SQL và XML, bảo mật dữ liệu, kết nối với máy chủ DB2 và các khái niệm lập kế hoạch dữ liệu khác, viết ngôn ngữ định nghĩa cơ sở dữ liệu, Câu lệnh SQL, kiến ​​thức về bảng và các khái niệm thiết kế ứng dụng khác

5 chứng chỉ SQL dành cho sự nghiệp dữ liệu

4. Chứng nhận chuyên nghiệp của Oracle: Chứng chỉ MySQL 5.7 Database Administrator

Chứng chỉ MySQL 5.7 Database Administrator yêu cầu một kỳ thi, bài kiểm tra này sẽ kiểm tra sự hiểu biết của bạn về MySQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Oracle phát triển. Chứng chỉ sẽ cung cấp kiến ​​thức cần thiết về cách làm việc với MySQL, chẳng hạn như cài đặt, cấu hình và giám sát hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

  1. Chi phí: $245
  2. Cấu trúc bài test: Cài đặt, khởi động và dừng MySQL; hiểu cấu ​​trúc MySQL; quản lý người dùng; xác định các rủi ro bảo mật và các khía cạnh bảo mật khác của MySQL

5 chứng chỉ SQL dành cho sự nghiệp dữ liệu

5. Chứng chỉ PostgreSQL 12 Associate được cấp bởi EDB

Chứng chỉ PostgreSQL 12 Associate được cấp bởi EDB cho thấy sự hiểu biết của bạn về các nguyên tắc cơ bản cần thiết để làm việc với các máy chủ PostgreSQL. PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ có thể mở rộng trên các tổ chức lớn. Phiên bản hiện tại là PostgreSQL 12.

  1. Chi phí:  $200
  2. Cấu trúc bài test: Duy trì và quản lý máy chủ PostgreSQL và các ứng dụng liên quan

5 chứng chỉ SQL dành cho sự nghiệp dữ liệu

Theo Coursera

Xem thêm

Câu hỏi về SQL thường gặp khi phỏng vấn

Khoá học ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Bạn nên học ngôn ngữ lập trình nào? Trả lời những câu hỏi sau