Trong bài viết này, UniTrain sẽ chia sẻ những lưu ý quan trọng về Dashboard và the end-user. Ghi nhớ những điểm sau đây để tạo nền tảng trước khi bạn bắt đầu thiết kế Dashboard của mình.

1. Tập trung vào đối tượng 

Cân nhắc đối tượng của bạn

Ý tưởng tạo Dashboard là trình bày dữ liệu rõ ràng và dễ hiểu. Do đó, cần thiết kế Dashboard hiệu quả cho đối tượng hướng đến

Việc làm cho Dashboard trở nên phức tạp bằng cách sử dụng các biểu đồ khó hiểu sẽ khiến người dùng mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu dữ liệu và mất tập trung vào những thứ quan trọng khác. Ý tưởng có đồ thị để trình bày dữ liệu sẽ tăng thêm giá trị cho thông tin được hiển thị trên Dashboard.

2. Chọn KPI có liên quan

Chọn KPI có liên quan

Điều quan trọng là chọn KPI có liên quan đến ngành bạn đang làm. Vì mục tiêu và yêu cầu cụ thể cho ngành đó nên việc thực hiện nghiên cứu là rất quan trọng.

Ví dụ: Nếu bạn làm việc trong ngành tài chính, một số KPI có liên quan sẽ là; Biên lợi nhuận hoạt động, Tỷ lệ chi phí hoạt động, Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Mục đích là trình bày dữ liệu dưới dạng các thước đo có thể định lượng được, sử dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt.

3. Chọn Dashboard phù hợp

Chọn loại trang tổng quan phù hợp

Việc chọn đúng Dashboard rất quan trọng vì mục đích của Dashboard là thúc đẩy hành động. Để làm được điều đó, thông tin được trình bày phải rõ ràng và phù hợp với người xem. Do đó, truyền tải đúng bộ dữ liệu đến đúng người là chìa khóa.

Cân nhắc ba yếu tố – Chiến lược, hoạt động và phân tích.

Dashboard – Chiến lược

Điều này chủ yếu được sử dụng bởi ban giám đốc vì giúp theo dõi các chiến lược dài hạn của công ty. Ban quản lý có thể sử dụng nó để đo lường các chỉ số hiệu suất so với các mục tiêu chiến lược, giảm thời gian thực hiện để đáp ứng các chỉ số hiệu suất và giảm chi phí hoạt động.

Dashboard – Hoạt động

Đây là loại Dashboard phổ biến nhất và chủ yếu được sử dụng để theo dõi và phân tích hoạt động của một công ty.

Dashboard – Phân tích

Chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phân tích và chứa số lượng lớn dữ liệu. Mục tiêu là sử dụng tốt nhất dữ liệu lịch sử mà nó thu thập được. Các nhóm phân tích có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu khách hàng, xác định xu hướng và sau đó sử dụng dữ liệu này để tạo ra các chiến lược có lợi cho công ty.

4. Chọn loại biểu đồ phù hợp

Chọn loại biểu đồ phù hợp

Biểu đồ truyền tải tất cả thông tin thống kê trên Dashboard. Do đó, việc chọn loại biểu đồ phù hợp là điều rất quan trọng, bởi vì chọn biểu đồ sai có nghĩa thông tin bạn trình bày được truyền tải kém. Thông tin được truyền tải kém có thể dẫn đến việc các nhóm không đạt được thành tích ở cấp cao nhất.

Vì vậy, để hiểu được nên sử dụng biểu đồ nào, điều quan trọng là phải hiểu mục đích của các biểu đồ khác nhau có sẵn.

Biểu đồ số

Mục đích của biểu đồ số rất đơn giản – nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh chóng về hiệu suất của KPI và cho biết tổng giá trị. Ví dụ: doanh số bán hàng, khách truy cập, tỷ lệ phần trăm, v.v.

Biểu đồ đường

Biểu đồ đường được sử dụng để xác định sự biến động của các xu hướng – sự gia tốc hoặc giảm tốc. Các tổ chức có thể sử dụng biểu đồ này để hiển thị những thay đổi của dữ liệu theo thời gian và lý do của những thay đổi.

Đồ thị thanh

Biểu đồ thanh ngang rất tốt để so sánh. Biểu đồ thanh cột được sử dụng để hiển thị dữ liệu theo thứ tự thời gian, trong khi biểu đồ xếp chồng được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa các phần.

5. Cung cấp một báo cáo hoàn chỉnh

Dashboard cần phải cụ thể và đi thẳng vào vấn đề. Thông tin được trình bày phải chính xác và truyền tải một báo cáo tổng thể. Điều này yêu cầu bạn nghiên cứu thông tin chi tiết về dữ liệu, đặt các câu hỏi liên quan để hiểu chính xác những gì cần làm nổi bật

Thêm biểu đồ và đồ thị để truyền đạt thông tin tốt nhất. Sử dụng các số liệu dễ nhận biết – điều này sẽ tiết kiệm thời gian. Cuối cùng trình bày thông tin của bạn theo thứ tự thích hợp, với các điểm nổi bật thích hợp.

Theo Walking Tree

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

8 cách để tạo các biểu đồ Tài chính đẹp mắt trong Excel

Dashboard dữ liệu là gì?