Bạn đang cố gắng tìm một ứng dụng năng suất phù hợp với cách bạn làm việc? Hãy thử một trong những ứng dụng này.

Không thiếu các ứng dụng có thể giúp bạn quản lý các nhiệm vụ, dự án, đội nhóm và thông tin, nhưng hầu hết được thiết kế cho một mục đích cụ thể hoặc một cách làm việc cụ thể.

Chúng ta đang đối mặt với sự quá tải ứng dụng. Các doanh nghiệp hiện sử dụng trung bình 83 ứng dụng, tăng 43 phần trăm trong bốn năm qua – theo dữ liệu từ nhà cung cấp quản lý ứng dụng Okta.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể giảm số lượng ứng dụng bạn sử dụng và hoạt động theo cách bạn và nhóm của bạn muốn? Một loạt ứng dụng năng suất sau đây có thể giúp ích.

Notion

Notion có thể đơn giản hóa việc quản lý tác vụ với chế độ xem kiểu Kanban. Notion cung cấp một loạt các mẫu cho các nhóm khác nhau, bao gồm cả nhân sự. Mệt mỏi vì chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau khi làm việc trên một dự án? Notion đặt mọi thứ bạn cần ở một nơi, bao gồm tài liệu, ghi chú, bảng, tác vụ, danh sách việc cần làm, hình ảnh và nhiều hơn nữa.

Notion cho phép bạn nhập từ nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các tài liệu từ Word hoặc Google Docs, các bảng từ Excel, ghi chú từ Evernote và các tác vụ từ Trello hoặc Asana. Sức mạnh của Notion là nó cho phép bạn cấu trúc thông tin dưới dạng ghi chú và tài liệu dạng tự do hoặc trong cơ sở dữ liệu. Các trường có thể bao gồm số, người, ngày, tệp, công thức, liên kết đến cơ sở dữ liệu khác và bạn có thể xem dữ liệu đó theo nhiều cách: dạng bảng, bảng kiểu Kanban, lịch, danh sách hoặc thư viện.

Notion

Notion có thể được sử dụng bởi các cá nhân, nhưng, giống như các ứng dụng khác được đề cập ở đây, nó được thiết kế để tăng cường sự hợp tác. Nó cho phép bạn mời người khác tham gia vào các dự án, thảo luận và bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ vào thông tin thông qua phân quyền.

Phiên bản giới hạn của Notion là miễn phí hoặc có đầy đủ chức năng với giá 4 đô la Mỹ một tháng. Nó có sẵn dưới dạng ứng dụng web, Windows, macOS, iOS hoặc Android và cung cấp tiện ích bổ sung cho trình duyệt để cắt các trang từ web.