Hàm GROUPBY và PIVOTBY mới của Excel cho phép người dùng thực hiện việc tổng hợp dữ liệu bằng một công thức. Nhìn chung, cách sử dụng 2 hàm này vô cùng đơn giản. Trên thực tế, bạn có thể thực hiện tổng hợp dữ liệu chỉ với 3 đối số như XLOOKUP.

Trong bài viết dưới đây, hãy cùng UniTrain tìm hiểu hàm GROUPBY và PIVOTBY trong Excel nhé!

GROUPBY 

Để thực hiện GROUPBY, người dùng chỉ cần 3 đối số:

– Nhóm theo nội dung

– Các giá trị cần tổng hợp

– Hàm bạn muốn sử dụng để tổng hợp

thumbnail image 1 captioned Aggregate Sales by Category

PIVOTBY 

PIVOTBY tương tự như GROUPBY nhưng với hàm này, người dùng có thể thao tác nhóm theo cột.

thumbnail image 2 captioned Largest Sale by Category and Year

Chức năng như đối số

Trong các ví dụ trên, Microsoft chuyển các hàm SUMMAX tương ứng cho GROUPBYPIVOTBY. Đây là các hàm lambda, chính xác là các hàm “eta giảm lambda”. Mặc dù tên có vẻ phức tạp nhưng những hàm này rất dễ sử dụng và trực quan. Thậm chí, bạn không cần hiểu về các hàm lambda mà chỉ cần chọn chúng từ danh sách có sẵn.

thumbnail image 3 captioned Function autocomplete list

Microsoft cũng đã thêm tính năng hỗ trợ eta lambda cho tất cả các hàm lambda, giúp tăng khả năng đọc công thức cho các trường hợp đơn giản. Hãy xem xét ví dụ BYCOL bên dưới. Trước đây bạn phải viết: =BYCOL(C3:F6,LAMBDA(x,SUM(x))

thumbnail image 4 captioned SUM by Column

Thông tin các hàm

GROUPBYPIVOTBY có các đối số bổ sung cho phép bạn kiểm soát kết quả đầu ra. Ví dụ, bạn có thể kiểm soát cách chúng sắp xếp dữ liệu của bạn có tiêu đề hay không và bạn có muốn lọc ra một số giá trị hay không.

Bạn có thể xem thông tin cụ thể dưới đây:

GROUPBY(row_fields,values,function,[field_headers],[total_depth],[sort_order],[filter_array])

PIVOTBY(row_fields,col_fields,values,function,[field_headers],[row_total_depth],[row_sort_order],[col_total_depth],
         [col_sort_order],[filter_array])

Tại sao nên sử dụng GROUPBY và PIVOTBY?

GROUPBYPIVOTBY mô tả đầy đủ, tự động cập nhật và có thể phụ thuộc vào kết quả của các phép tính khác. Các hàm này cũng tổng hợp bằng cách sử dụng các hàm lambda để mở khóa các khả năng tổng hợp mới.

Hãy xem ví dụ dưới đây về tổng hợp các giá trị văn bản. Ở đây, Microsoft đã sử dụng lambda để sắp xếp các mục duy nhất trước khi nối chúng lại với nhau bằng ARRAYTOTEXT. Kiểu tổng hợp này trước đây không thể thực hiện được trong Excel.

thumbnail image 5 captioned Items sorted alphabetically by Category

Hàm PERCENTOF 

Microsoft đã thêm một chức năng khác: PERCENTOF. Đây là một hàm đơn giản mà SUM là đối số đầu tiên và chia cho SUM của đối số thứ hai. Hàm này rất hữu ích khi dùng với GROUPBYPIVOTBY vì nó cho phép bạn trả về tỷ lệ phần trăm.

thumbnail image 6 captioned Percentage Sales by Category

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags