Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đang cắt giảm chi phí vì đại dịch COVID-19 khiến khách hàng phải trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án.

Các công ty đã tìm cách giảm chi phí bằng cách giảm chi phí nhân viên và chi phí hoạt động.

Việc cắt giảm các khoản thanh toán cho đối tác và nhân viên kém năng lực là một xu hướng nhất quán trong các doanh nghiệp.

Các công ty cũng đã tạm dừng hầu hết việc tuyển dụng, không đổi mới hầu hết nhân viên chính thức, cắt giảm chi tiêu tùy ý và yêu cầu công nhân giảm số dư ngày phép của họ.

Nhiều khách hàng của họ xem việc chi tiêu cho các bên thứ ba, mà công việc tư vấn đôi khi được phân loại như vậy, như một khoản chi phí tùy ý để cắt giảm khi họ cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Tính đến giữa tháng 8, ba trong số bốn công ty tư vấn lớn đã thông báo cắt giảm việc làm trên diện rộng. Deloitte đã cắt hơn 700 vai trò, KPMG đã cắt 200 vai trò và PwC đã cắt giảm 250 vai trò. Một số lượng đối tác không xác định cũng đã được cắt giảm giữa các công ty.

 

Dưới đây là tổng hợp những gì các công ty tư vấn và kế toán lớn nhất của Úc đang làm để bù đắp cho sự suy thoái do coronavirus gây ra:

2328195 1606783616508

 

1. Deloitte

Deloitte

Kết quả

 • Doanh thu năm tài chính 2020 tăng 10% đạt 2,5 tỷ USD

Chiến lược

 • Cắt giảm trên toàn công ty bất kể khối lượng công việc để duy trì sự sẵn sàng cho khách hàng và cắt giảm nhẹ khoản thanh toán cho chủ phần hùn

Chủ phần hùn

 • Đơn vị lợi nhuận vốn cổ phần 2020 giảm 20,9%, tương đương 190 USD, xuống còn 715 USD một đơn vị
 • Năm 2021, khoản thanh toán cho chủ phần hùn phi vốn chủ hàng năm giảm 3% (giảm từ 20%)
 • Không xác định số lượng chủ phần hùn cắt giảm

Nhân viên

 • Khoản thanh toán cho nhân viên giảm 6.7% (hằng năm), tương đương 16 ngày làm việc không lương, thanh toán lương không được thấp hơn000 USD. Con số này giảm so với kế hoạch trước đó là cắt giảm lương hàng năm 8%
 • Không cắt giảm giờ làm của nhân viên nhưng có thêm 10 ngày nghỉ phép
 • Việc cắt giảm ban đầu dự kiến thực hiện trong năm thá Con số này được cắt giảm xuống còn 4 tháng vào tháng 9, sau đó là 2,5 tháng vào tháng 11.
 • Hơn 700 nhân viên dư thừa (công bố vào tháng 6). Nhân viên cắt giảm không được bồi thường 10 ngày nghỉ phép tăng thêm

Tổ chức

 • Nhân viên phải quyết định từ chối cắt giảm và phải giải thích lý do tại sao họ không có khả năng bị cắt giảm

Nghỉ phép

 • Nhân viên và các Phó tổng được yêu cầu nghỉ phép năm một tuần trước ngày 30 tháng 6
 • Ngoại trừ các nhân viên đang làm việc có tính phí cho khách hàng

2. EY

Ey

Kết quả

 • Doanh thu năm tài chính 2020 tăng 13% đến 2,13 tỷ USD
 • Lợi nhuận trên chủ phần hùn trong năm tính đến tháng 5 ổn định ở mức $ 633.000 USD

Chiến lược

 • Được dẫn dắt bởi các mảng dịch vụ với việc cắt giảm theo khối lượng công việc
 • Các khoản cắt giảm cho đến nay đã được triển khai trên một số mảng dịch vụ, bao gồm bộ phận thuế, dịch vụ tư vấn nhân sự và dịch vụ tư vấn giao dịch
 • Cắt giảm áp dụng cho một số mảng dịch vụ ngay cả khi họ vẫn nhìn thấy nhu cầu

Chủ phần hùn

 • Năm tài chính 2020 sẽ bị cắt giảm “tới 25%”, không có thông tin chi tiết

Nhân viên

 • Cắt giảm các khoản thanh toán và giờ làm việc của nhân viên ít sử dụngtrong công việc có tính phí của khách hàng từ tháng 5 đến tháng 7
 • 25% nhân viên bị cắt giảm xuống còn 4 ngày với mức lương 80% (5% hàng năm)
 • Một phần cắt giảm được hoàn trả vào tháng 6, có nghĩa là cắt giảm hàng năm cho những người làm trên 80% giờ và lương hiện tại là 4%
 • 1% nhân viên bị cắt giảm xuống còn ba ngày với mức lương 60%
 • Số giờ bị cắt giảm tương đương với việc cắt giảm lương
 • Nhân viên được sử dụng toàn bộ thời gian vẫn tiếp tục như bình thường

Tổ chức

 • Nhân viên được yêu cầu đồng ý cắt giảm lương

Nghỉ phép

 • Nhân viên được yêu cầu nghỉ phép hàng năm sau Lễ Phục sinh

3. KPMG

 

Kpmg

Kết quả

 • Doanh thu năm tài chính 2020 tăng 7% đến 1,91 tỷ USD

Chiến lược

 • Cắt giảm toàn bộ công ty bất kể khối lượng công việc để duy trì sự sẵn sàng cho khách hàng

Chủ phần hùn

 • Thanh toán cho chủ phần hùn năm tài chính 2020 giảm12%
 • Việc thăng chức chủ phần hùn và giám đốc hoãn lại đến cuối năm 2020

Nhân viên

 • Cắt giảm 200 nhân viên
 • Các khoản thanh toán nhân viên giảm 7% (hàng năm) tương đương 16 ngày làm  việc không lor roughly 16 days of unpaid work
 • Các khoản thanh toán không thể giảm dưới 000 USD
 • Không cắt giảm giờ làm việc của nhân viên
 • Việc cắt giảm có hiệu lực thông qua việc cắt giảm 20% khoản thanh toán từ tháng 5 đến tháng 8
 • Khoảng 90 nhân viên từ chối cắt giảm
 • Vào tháng 6, công ty đã hoàn trả một số khoản cắt giảm, có nghĩa là khoản cắt giảm hàng năm hiện tại là 5,6% lương của một nhân viên hoặc khoảng 13,4 ngày làm việc không lương
 • Vào tháng 11, công ty đã hoàn trả nhiều hơn khoản cắt giảm, có nghĩa là mức cắt giảm hàng năm hiện nay là 3,9% hoặc khoảng 9,4 ngày làm việc không lương

Tổ chức

 • Nhân viên phải lựa chọn từ chối cắt giảm
 • Nhân viên phải giải thích lý do tại sao họ không có khả năng bị cắt giảm

Nghỉ phép

 • Tùy chọn nghỉ 1-4 tháng từ tháng 5 – tháng 8 với mức lương 20%

4. PwC

Pwc

Kết quả

 • Doanh thu năm tài chính 2020 ổn định ở 2,6 tỷ USD

Chiến lược

 • Thông báo toàn công ty, cắt giảm quyết định bởi khối lượng công việc của mảng dịch vụ

Chủ phần hùn

 • Thu nhập năm 2020 giảm 5% đến 15%, thấp hơn so với ước tính trước đó là 30 đến 40%
 • Tuyển chủ phần hùn hoãn lại đến 2021
 • Giữ lại các khoản thanh toán tăng thêm và thưởng
 • Không xác định số lượng chủ phần hùn cắt giảm

Nhân viên

 • Các khoản thanh toán và giờ làm việc cắt giảm 40% căn cứ vào khối lượng công việc từ giữa tháng 4 đến tháng 6
 • 65% nhân viên bị cắt giảm xuống còn bốn ngày làm việc với mức lương 80% (4% hàng năm). Con số này giảm so với ước tính trước đó là 80% nhân viên
 • Một số nhân viên cắt giảm xuống còn ba ngày làm việc với mức lương 60%
 • Nhân viên được sử dụng toàn bộ thời gian vẫn tiếp tục như bình thường
 • Giữ lại các khoản thanh toán tăng thêm và thưởng
 • Việc thăng chức ban đầu được hoãn lại cho đến năm 2021, nhưng vào tháng 9 đã được chuyển sang tháng 10 và tháng 11
 • Nhân viên mới tốt nghiệp tuyển vào giảm một nửa
 • 250 nhân viên dư thừa (thông báo vào tháng 6), giảm so với thông báo trước đó cắt giảm 400 nhân viên
 • Nhân viên đã được thông báo vào tháng 9 rằng họ sẽ nhận được khoản thanh toán một lần “COVID-19” với số tiền không xác định vào ngày 15 tháng 12 như một lời “cảm ơn … vì đã làm việc chăm chỉ”

Tổ chức

 • Nhân viên phải lựa chọn từ chối cắt giảm
 • Nhân viên phải giải thích lý do tại sao họ không có khả năng bị cắt giảm

5. Accenture

Act

Chiến lược

 • Sử dụng các rào cản quản lý hiệu suất để cắt giảm nhân viên

Nhân viên

 • Năm phần trăm nhân viên địa phương cắt giảm bằng cách sử dụng quản lý hiệu suất, năm phần trăm khác là mục tiêu
 • Tổng mục tiêu dự phòng là khoảng 500 người nhưng tính đến tháng 8 vừa rồi chỉ có 180 người bị cắt giảm

6. Grant Thornton

Gt

Chiến lược

 • Nhân viên được yêu cầu chấp nhận cắt giảm trong một thông báo toàn công ty

Chủ phần hùn

 • Các khoản thanh toán cho chủ phần hùn giảm 20%  từ 1 Tháng 4
 • Các khoản thù lao thay đổi cũng bị đình chỉ, điều này sẽ làm giảm một nửa mức lương của nhiều chủ phần hùn
 • Các giám đốc không điều hành và giám đốc điều hành không phải là chủ phần hùn cũng sẽ bị cắt giảm 20%

Nhân viên

 • Yêu cầu giảm 20% lương và giờ làm, với 95% chấp nhận
 • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Vào tháng 7, công ty thông báo chương trình này sẽ kết thúc sớm hơn nhiều tháng so với dự kiến do nguồn thu dồi dào

7. BDO

Bdo

Chiến lược

 • Các nhóm lãnh đạo văn phòng địa phương đang thực hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu cá nhân của họ

Chủ phần hùn

 • Cắt giảm các khoản thanh toán từ 20 đến 50%

Nhân viên

 • Giảm giờ cho các nhân viên không sử dụng toàn thời gian cho công việc của khách hàng
 • Nhân viên không tận dụng toàn thời gian được tái bố trí vào các mảng kinh doanh bận rộn hơn

Nghỉ phép

 • Nghỉ việc có lương và không lương được thực hiện tại một số văn phòng

Theo  Edmund Tadros và Hannah Wootton.

Xem thêm

Cách giữ chân nhân tài của Big 4

“Vượt mặt” Apple và Amazon, Microsoft trở thành công ty có mức vốn hoá lớn nhất thế giới năm 2019

Lý giải làn sóng các câu lạc bộ nhà đầu tư “thiên thần” ở Mỹ và Đông Nam Á