Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Trong video dưới đây, UniTrain sẽ giới thiệu cho bạn về các ứng dụng phổ biến nhất của Python.

Nguồn: Youtube UniTrain

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Ứng dụng mạnh mẽ của Python trong phân tích dữ liệu

5 ứng dụng hàng đầu của Python