Trong Báo cáo Triển vọng Nhân sự 2024 vừa được công bố của EngageRocket, nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo Nhân sự không chỉ tìm kiếm sự ổn định mà còn rất quan tâm đến việc thúc đẩy tiến bộ. Xu hướng nhân sự trong năm 2024 – Biến đổi nhân sự – không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một sự cần thiết cho sự phát triển linh hoạt, bền vững của tổ chức.

Biến đổi tổ chức không chỉ là một phản ứng phòng thủ trước các tình huống bên ngoài; nó đã trở thành một chiến lược tích cực được các tổ chức chấp nhận để điều hướng các sự thay đổi đột ngột trên toàn cầu và thúc đẩy thành công lâu dài.

1. Vai trò của Nhân sự trong điều hướng thay đổi

Vai trò của bộ phận Nhân sự trong việc định hình sự thay đổi trong tổ chức trở nên cực kỳ quan trọng. Các chuyên gia Nhân sự không chỉ phải thích ứng với các biến đổi mà còn phải lãnh đạo trong việc phát triển các chiến lược để tổ chức thực hiện biến đổi một cách hiệu quả.

1 in 2 (45%) HR leaders rank “organizational transformation” as the No. 1 priority for their organization in 2024

45% lãnh đạo nhân sự xếp hạng “chuyển đổi tổ chức” là ưu tiên số 1 cho tổ chức của họ vào năm 2024

2. Các xu hướng nhân sự trong năm 2024

Tận dụng cấu trúc lại lượng lao động

Các nhà lãnh đạo Nhân sự có thể cơ cấu lại lực lượng lao động như một công cụ chính để thúc đẩy sự biến đổi tổ chức thành công trong năm 2024. Điều này bao gồm việc thành lập các nhóm, bộ phận mới, để có thể đạt được mục tiêu tổ chức tốt hơn.

Tôn trọng và khuyến khích khả năng sáng tạo của nhân viên

Để giải quyết vấn đề sự đột phá chậm chạp, các công ty cần cho phép nhân viên có nhiều quyền tự do hơn để đưa ra ý kiến, chia sẻ phản hồi và thực hiện sáng kiến.

Nhân sự có thể giúp đỡ bằng cách trao quyền cho nhân viên để họ chịu trách nhiệm về ý kiến của mình và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm khác nhau.

Bắt đầu tái thiết kế công việc

Mặc dù khái niệm tái thiết kế công việc không mới mẻ, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính cạnh tranh và sự linh hoạt lâu dài trước những sự gián đoạn.

Mở rộng Tầm nhìn chuyển đổi

Để tăng cường tác động của sự biến đổi tổ chức, các công ty cần mở rộng tầm nhìn ra ngoài các giới hạn truyền thống. Điều này bao gồm việc chấp nhận sự chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quy trình và cải thiện trải nghiệm của nhân viên.

Tích hợp công nghệ và nhân sự dựa trên dữ liệu

Tận dụng sức mạnh của công nghệ và phân tích dữ liệu là chìa khóa để biến đổi tổ chức thành công. Bằng cách sử dụng dữ liệu, nhân sự có thể ra quyết định dựa trên thông tin, dự đoán các xu hướng tương lai và đo lường hiệu quả của các chiến lược. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích nhân sự, hệ thống phản hồi từ nhân viên và mô hình dự đoán.

Hành trình hướng tới biến đổi tổ chức trong lĩnh vực Nhân sự cho năm 2024 là quan trọng nhưng không kém phần phức tạp.

Chấp nhận các tiến bộ công nghệ, trao quyền cho nhân viên, khuyến khích các lực lượng lao động sáng tạo, tận dụng cải tạo lại lực lượng lao động và tái thiết kế công việc là chìa khóa của sự biến đổi này.

Xem thêm

Khóa học Excel for HR Professionals – Excel trong quản lý nhân sự

Các hàm và chức năng quan trọng trong Excel cho Nhân sự

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng: Thúc đẩy sự nghiệp và nền kinh tế ở Việt Nam