Hàng trong Excel đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cấu trúc dữ liệu. Bạn có thể phân loại và nhóm dữ liệu bằng cách sử dụng hàng (như hình dưới). Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách chọn, chèn, nhóm, và bỏ nhóm các hàng trong Excel.

Overview image of rows in Excel

1. Cách chọn các hàng trong Excel

Cách 1: Chọn toàn bộ hàng

Chọn ô B7 rồi nhấn SHIFT + Phím cách để chọn toàn bộ hàng.

Selecting whole row

Cách 2: Chọn các hàng liền kề

Người dùng muốn chọn các hàng liền kề trong tập dữ liệu từ hàng thứ 8 đến hàng thứ 10 bằng cách dùng phím tắt. Hãy chọn ô B8 và nhấn SHIFT + Phím cách + Mũi tên xuống.

Selecting adjacent cells

Cách 3: Chọn các hàng không liền kề

Người dùng có thể chọn các hàng thứ 6, 8, 11 không liền kề nhau bằng cách sử dụng tổ hợp phím tắt như sau: chọn hàng thứ 6 và giữ phím CTRL rồi dùng chuột nhấp vào hàng thứ 8 và 11.

Selecting non-adjacent cells

2. Cách chèn hàng trong Excel 

Cách 1: Sử dụng tab Insert để thêm hàng trong Excel

Sử dụng menu Home > chọn mũi tên xuống Insert > Insert Sheet Rows.

Adding Rows in Excel

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Output image after adding the row

Cách 2: Sử dụng Context Menu để chèn một hàng

Bước 1: Chọn ô B7 và nhấp vào nút bên phải của chuột.

Bước 2: Chọn Insert trong Context Menu.

Inserting row from right-click of the mouse

Bước 3: Hộp thoại Insert sẽ hiển thị, hãy chọn Entire row và nhấn OK.

Selecting the Entire row option

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Output image after adding the row

Cách 3: Sử dụng phím tắt để chèn hàng trong Excel

Bước 1: Chọn hàng thứ 8 đến hàng thứ 10.

Bước 2: Nhấn CTRL + SHIFT + Phím dấu cộng(+).

Selecting three rows

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Inserted three rows

3. Cách nhóm hàng trong Excel

Cách 1: Nhóm hàng theo cách thủ công 

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu B5:D10.

Bước 2: Chọn tab Data > Outline > Group.

Bước 3: Cửa sổ Group sẽ hiển thị, hãy chọn Rows > chọn OK.

12-Grouping rows manually by selecting the range

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Image after grouping rows manually

Cách 2: Nhóm hàng tự động

Bước 1: Chọn Data > Group > Auto Outline.

Grouping rows automatically using Auto Outline

4. Cách bỏ nhóm các hàng trong Excel

Bước 1: Chọn tab Data > Ungroup > Clear Outline. 

Ungrouping rows using Clear Outline

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Output after ungrouping the rows

Nguồn: Exceldemy

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ l

Free Download: Excel Smart Guide

Tags