Một mẹo mà người dùng Excel rất cần biết đó chính là đặt lời nhắc và báo thức trên Excel. Nếu chúng ta có một danh sách ngày trên trang tính Excel, để biết nhanh ngày nào đã hết hạn, người dùng Excel có thể thiết lập lời nhắc tự động. Cùng UniTrain tìm hiểu các thao tác đặt lời nhắc và báo thức trên Excel thông qua bài viết này nhé.
Lời nhắc trong Excel là một tin nhắn văn bản xuất hiện trong một ô khi đáp ứng một điều kiện đã chỉ định.

Cách thêm lời nhắc trong Excel bằng công thức

Bước 1. Nhấp vào ô muốn hiển thị lời nhắc (B1).
Bước 2. Đi tới Formula và nhập công thức =IF(A1<TODAY()+2,”Expiration Reminder”,””). “Expiration Reminder” là văn bản sẽ được hiển thị trong ô. (người dùng có thể tự thay đổi nội dung trong phần này)
Lời Nhắc Trên Excel

Bước 3. Nhấn Enter.

Bước 4. Nhấp chuột phải và kéo góc dưới cùng bên phải của ô để sao chép công thức vào các ô bên dưới.

Lời Nhắc Trên Excel

Cách thêm báo thức trong Excel với định dạng có điều kiện

Bước 1. Chọn dữ liệu (A1:A12).

Bước 2. Chọn Styles trên tab Home và chọn Conditional Formatting.

Bước 3. Chọn New Rule

Báo Thức Trong Excel

Bước 4. Chọn Use a formula to determine which cells to format.

Bước 5. Nhập công thức =AND($A1>TODAY(),SA1-TODAY()<=30), A1 là ô có ngày thiết lập

Bước 6. Chọn Format

Báo Thức Trong Excel

Bước 7. Nhấp vào Fill

Bước 8. Chọn màu

Bước 9. Bấm OK.

Báo Thức Excel

Báo Thức Excel

Gửi thông báo qua email tự động

Bước 1. Nhấn Alt+F8 để mở hộp thoại Macro.

Bước 2. Trong hộp thoại Macro, nhập tên Macro (đặt tên tùy thích—“Reminder”).

Bước 3. Nhấn Create

Thông Báo Qua Email

Bước 4. Trong Microsoft Visual Basic, nhập đoạn mã sau:

Sub SendReminder()  >

Dim Sh As Worksheet    >  Set Sh = ActiveSheet   >   Dim Recipient As String   >   Recipient = Sh.Range(“A1”).Value   >  Dim Subject As String    >

Subject = “Reminder” Dim Body As String   >   Body = “This is a reminder to” & Sh.Range(“A2”).Value   >    Call SendEmail(Recipient, Subject, Body)  >   End Sub.

Microsoft Visual Basic

Bước 5. Chọn Run.

Bước 6. Nhấp vào tùy chọn Run Sub/UserForm.

Microsoft Visual Basic

Macro sẽ gửi email đến địa chỉ trong ô A1 với dòng chủ đề Reminder và nội dung “This is a reminder to” (Đây là lời nhắc đến) theo sau là nội dung của ô A2.

Báo thức hoặc lời nhắc có thể là công cụ hữu ích để đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành kịp thời. Bằng cách đặt báo thức hoặc lời nhắc trong Excel, người dùng Excel có thể đảm bảo rằng mình sẽ nhận được thông báo kịp thời, giúp theo dõi các nhiệm vụ để tránh quên những thời hạn quan trọng.

Xem thêm

UNITRAIN SCHOLARSHIP 2023

Combo khóa học Excel for professionals

Cách sử dụng Screenshot màn hình Excel