Power Query là một Add-in miễn phí bắt đầu được sử dụng từ Excel 2010, là một ứng dụng công nghệ kết nối và xử lý dữ liệu của Microsoft. Ví dụ, khi bạn đang xử lý nhiều bảng dữ liệu về một người hay doanh nghiệp nào đó, thì bạn cần phải hợp nhất các bảng dữ liệu đó. Với tính năng Left Outer Join trong Power Query Excel, người dùng có thể dễ dàng hợp nhất các cột trong bảng theo mong muốn. Tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng năng suất làm việc của bạn. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách dùng Left Outer Join trong Power Query Excel nhé.

Giả sử có tập dữ liệu gồm 2 bảng. Bảng 1 sẽ có cột Name và cột Science và bảng 2 có cột Name và cột Math. Để tạo một bảng, bạn chỉ cần chọn phạm vi dữ liệu và nhấn Ctrl+T. Sau khi tạo bảng (như hình dưới), hãy cùng thao tác các bước tiếp theo dưới đây.

Dataset to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 1: Chọn bảng 1 > Table Design > Table name (trong trường hợp này, tên bảng là ScienceMarks).

Data tab to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 2: Thao tác tương tự với bảng 2, chọn bảng 2 > Table Design > Table name (trong trường hợp này, tên bảng là MathMarks).

Table Design to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 3: Chọn bảng 1 > Data > From Table/Range.

Data tab to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 4: Bạn sẽ thấy dữ liệu hiển thị trong Power Query Editor. Chọn Close & Load > Close & Load to… để tạo kết nối dữ liệu.

Close and Load to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 5: Trong tab Import Data, chọn Only Create Connection > OK. 

Choose only connection to Perform Left Outer Join in Excel

Bước 6: Trong tab Queries and Connection, bạn sẽ thấy một truy vấn mới hiển thị.

Connection only for table to Perform Left Outer Join in Excel

Thao tác tương tự với bảng 2. Sau đó, bạn sẽ thấy có 2 truy vấn hiển thị (như hình dưới):

Bước 7: Chọn DataGet DataCombine QueriesMerge.

Using Data tab to Perform Left Outer Join in Excel

Tab Merge sẽ hiển thị. Trong cửa sổ Merge, lần lượt chọn bảng dữ liệu ScienceMarks và bảng dữ liệu MathMarks. Sau khi chọn bảng, hãy chọn các cột đầu tiên của bảng > chọn OK.

Merge to Perform Left Outer Join in Excel

Sau khi thao tác, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Bước 8: Chọn dấu mũi tên của cột mới và chọn dữ liệu bạn muốn hiển thị ở đó (trong trường hợp này chọn Math) > chọn OK.

Sau đó, cột dữ liệu MathMarks.Math sẽ hiển thị (như hình dưới):

Bước 9: Chọn Close and Load. Kết quả hiển thị trong Excel (như hình dưới):

Final Result to Perform Left Outer Join in Excel

Xem thêm

Khóa học Advanced Power Query

Cách so sánh 2 bảng bằng Power Query trong Excel (có ví dụ) 

Cách chỉnh sửa định dạng văn bản bằng Power Query

Cách xóa hàng bị lỗi bằng Power Query