Power Query hoặc Get & Transform (Excel 2016) cho phép người dùng thực hiện chuyển đổi dữ liệu Excel. Một trong những cách đó là định dạng văn bản bằng Power Query dành cho phiên bản Excel 2010, 2013, 2016.

Trong ví dụ này, hãy cùng thao tác định dạng văn bản với các tính năng khác nhau:
– Upper Case (chữ hoa)

– Lower Case (chữ thường)

– Capitalize each word (viết hoa chữ cái đầu)

– Loại bỏ khoảng trắng (Trim)

Các bước thao tác định dạng văn bản bằng Power Query

Bước 1: Chọn dữ liệu và chuyển thành Excel Table bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + T hoặc bằng cách chọn Insert > Table. 

Format Text in Power Query

Bước 2:

Đối với Excel 2016:

Chọn Data > Get & Transform > From Table.

Keep Duplicates Using Power Query or Get & Transform

Đối với Excel 2013 & 2010:

Chọn Power Query > Excel Data > From Table.

Keep Duplicates Using Power Query or Get & Transform

Bước 3: Thao tác này sẽ mở Power Query Editor.

Định dạng văn bản bằng chữ thường bằng cách chọn cột Full Name > chọn Add Column > From Text> Format > lowercase. 

Format Text in Power Query

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Format Text in Power Query

Bước 4: Định dạng văn bản thành chữ in hoa bằng cách chọn cột Full Name > chọn Add Column > From Text> Format > UPPERCASE. 

Format Text in Power Query

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Format Text in Power Query

Bước 5: Định dạng văn bản viết hoa chữ cái đầu bằng cách chọn cột Full Name > chọn Add Column > From Text> Format > Capitalize each word. 

Format Text in Power Query

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Format Text in Power Query

Bước 6: Loại bỏ các khoảng trống thừa bằng cách chọn cột Full Name > chọn Add Column > From Text> Format > Trim. 

Format Text in Power Query

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Format Text in Power Query

Xem thêm

Khóa học Advanced Power Query

Chức năng Merge Queries trong Power Query là gì? 

Hướng dẫn tính năng xoay bảng bằng Transpose trong Power Query

Cách chuyển cột thành hàng trong Excel bằng Power Query