Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải mở từng worksheet và thao tác lặp lại nhiều lần khi làm việc với nhiều worksheets trên Excel? Bài viết này sẽ giúp bạn cách hợp nhất các worksheets trong Excel mà không cần sao chép hay dán tốn thời gian và mất công sức.

Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách hợp nhất các worksheets trong Excel mà không cần sao chép và dán. Giả sử có 2 worksheets khác nhau (như hình dưới):

3 Easy Ways to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Cách 1: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều worksheets mà không cần sao chép và dán

Giả sử có 2 worksheets có cùng tên sản phẩm và số lượng bán hàng trong 3 tháng. Bây giờ, người dùng muốn tìm tổng số tiền bán hàng của từng sản phẩm trong mỗi tháng.

Cách thao tác:

Bước 1: Mở 1 worksheet trống và chọn một ô mà bạn muốn hiển thị kết quả. Chọn Data > Consolidate trong mục Data Tools.

Selecting Data Tab for Consolidating Data from Multiple Worksheets as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 2: Hộp thoại Consolidate hiển thị, chọn SUM trong mục Function > chọn phạm vi dữ liệu ở worksheet 1 trong mục Reference > chọn Top rowLeft column trong mục Use labels in >Add.

Inserting Data Set from First Workhseet for Consolidating Data from Multiple Worksheets as A Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 3: Trong hộp thoại Reference, chọn phạm vi dữ liệu ở worksheet 2 > Add > chọn OK.

Inserting Data Set from Second Workhseet for Consolidating Data from Multiple Worksheets as A Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Cách 2: Sử dụng Power Query để hợp nhất các worksheets trong Excel

Người dùng có thể hợp nhất các worksheets trong Excel bằng Power Query bằng cách:

Bước 1: Chọn tập dữ liệu B4:E8 > chọn Insert > Table.

Inserting Table into Data Range for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 2: Hộp thoại Create Table hiển thị, chọn phạm vi dữ liệu > OK.

Sau đó, phạm vi dữ liệu sẽ chuyển đổi thành bảng Excel. Hãy thao tác tương tự với tập dữ liệu trong worksheet 2.

Transforming Data Range into Table for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 3: Chọn Data > Get Data.

Selecting Data Tab for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 4: Chọn From File > From Excel Workbook để input tất cả worksheets trong Excel vào Power Query.

Bước 5: Chọn worksheet bạn muốn hợp nhất > Import.

Selecting Excel Workbook with Multiple Worksheets for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 6: Trong hộp thoại Navigator hiển thị, chọn Select multiple items > Load.

Bước 7: Cửa sổ Queries & Connection hiển thị (như hình dưới).

Bước 8: Chọn Data > Get Data > Combine Queries > Merge. 

Applying Merge Command for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Bước 9: Cửa sổ Merge hiển thị, chọn Table1 và chọn cột dữ liệu bạn muốn hợp nhất > Table2 và chọn cột dữ liệu giống với Table1.

Bước 10: Bạn sẽ thấy Table2 không hiển thị đầy đủ dữ liệu (như hình dưới). Để mở rộng bảng dữ liệu, hãy chọn biểu tượng ở góc trên bên phải của tiêu đề.

Bước 11: Hộp thoại mới hiển thị, bỏ chọn tiêu đề Product Name của cột mà bạn muốn giống nhau trong worksheet mới > bỏ chọn Use original column name as prefix > chọn OK.

Bước 12: Chọn Close & Load để tải bảng dữ liệu vào Excel.

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Showing Final Result for Utilizing Power Query Tool as a Easy Way to Merge Excel Worksheets Without Copying and Pasting

Xem thêm

Khóa học Excel for Professionals

Khóa học Advanced Power Query 

Tags