Hàm SUMIF dùng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Trong một số trường hợp, bạn nhập công thức của hàm SUMIF đúng nhưng vẫn không hiển thị kết quả. Vậy bạn đã tìm ra các nguyên nhân gây ra lỗi trong Excel chưa? Hãy cùng UniTrain tìm hiểu những lý do phổ biến khiến hàm SUMIF không hoạt động và cách khắc phục nhé.

Hãy cùng xem qua ví dụ về tập dữ liệu (như hình dưới), gồm: Name, Salary, Department, và Joining Date.

Dataset for showing reasons and solutions when the SUMIF function is not working

Nguyên nhân 1: Xác định sai đối số tiêu chí trong hàm SUMIF

Nếu xác định sai đối số tiêu chí trong hàm SUMIF, bạn sẽ không nhận được bất kỳ kết quả nào. Tùy vào mỗi trường hợp khác nhau, tiêu chí của hàm SUMIF sẽ được xác định khác nhau. Ví dụ, người dùng muốn lấy tổng tiền lương của những nhân viên đã tham gia vào ngày 1-Mar-23 và nhập công thức:

=SUMIF(E5:E16,1-Mar-23,C5:C16)

Người dùng đặt phạm vi E5:E16 là cột Joining Date và phạm vi C5:C16Salary. Mặc dù hai đối số này là chính xác nhưng khi chúng ta xác định sai đối số tiêu chí ngày, kết quả hiển thị là 0.

Showing wrong value because of wrongly defined criteria argument into the SUMIF function

Cách khắc phục: Xác định tiêu chí chính xác 

Để khắc phục lỗi này, bạn cần phải nhập lại công thức mới vào ô C19:

=SUMIF(E5:E16,"1-Mar-23",C5:C16)

Và nhập một công thức trong ô C20:

=SUMIF(E5:E16,C18,C5:C16)

Nếu nhập đúng công thức và xác định đúng tiêu chí, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Showing correct value after putting criteria argument correctly into the formula

 

Nguyên nhân 2: Phạm vi tổng ở định dạng văn bản 

Nếu phạm vi tính tổng ở định dạng văn bản thì hàm SUMIF không thể tính tổng, bởi vì bạn có thể tính tổng một dãy số chứ không phải một dãy giá trị văn bản. Đó là lí do tại sao kết quả hiển thị là 0 (như hình dưới).

Showing wrong value because sum range is in text format

Cách khắc phục: Thay đổi định dạng văn bản thành định dạng số 

Bước 1: Chọn tất cả các ô bạn muốn thay đổi định dạng.

Bước 2: Chọn biểu tượng ở đầu các ô và chọn Convert to Number (như hình dưới).

SUMIF

Nguyên nhân 3: Định dạng ô sai 

Khi tính tổng các giá trị thời gian thì hàm SUMIF sẽ không hoạt động. Ở đây, người dùng muốn tính tổng giờ làm việc của ngày 1-Mar-23. Các giá trị thời gian làm việc ở định dạng HH:MM:SS.

Người dùng nhập công thức:

=SUMIF(E5:E16,C18,F5:F16)
Công thức chính xác nhưng kết quả hiển thị thì không đúng. Câu trả lời phải là 10:00:00 nhưng kết quả là 42. Thực ra, kết quả đó không sai. Excel đang tự động chuyển 1 giờ thành 1/24 đơn vị. Do đó, 10 giờ sẽ bằng 0,42 (như hình dưới).
Showing incorrect output because of wrong cell format

Cách khắc phục: Thao tác định dạng ô đúng

Bước 1: Chọn ô C19 > nhấp chuột phải, chọn Format Cells.
Bước 2: Trong tab Number, chọn Time ở mục Category > chọn 13:30:55 trong mục Type > chọn OK.
Sumif

Nguyên nhân 4: Hàm SUMIF không hoạt động với nhiều tiêu chí 

Bạn chỉ có thể sử dụng một điều kiện trong công thức của hàm SUMIF. Ví dụ, người dùng muốn tính tổng các giá trị từ cột Salary và có 2 tiêu chí. Tiêu chí 1 là Department – Sales và tiêu chí 2 là Joining Date. Khi sử dụng nhiều tiêu chí thì kết quả sẽ hiển thị là 0.
Showing wrong result after using the SUMIF function for multiple criteria

Cách khắc phục: Dùng hàm SUMIFS khi bạn muốn sử dụng nhiều tiêu chí

Bước 1: Nhập công thức trong ô C20:
=SUMIFS(C5:C16,D5:D16,C18,E5:E16,C19)
Bước 2: Chọn phạm vi tổng C5:C16. Sau đó, chọn D5:D16C18 là phạm vi tiêu chí 1. Tương tự, chọn E5:E16C19 là phạm vi tiêu chí 2.
Showing correct result after using the SUMIFS function for multiple criteria
Xem thêm

Tags