Để chuyển hóa tạo ra giá trị từ dữ liệu thô ban đầu, thông thường cần có ba giai đoạn sau:

– Dữ liệu (Data): là những dữ liệu thô tạo ra từ thực tế, thường ở dạng số (number) hoặc dạng văn bản (text) trích xuất từ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp. Dữ liệu có thể là định lượng hoặc định tính.

– Thông tin (Information): là ‘dữ liệu’ được xử lý, tổng hợp, sắp xếp thành một định dạng có cấu trúc và cung cấp nhiều ngữ cảnh cụ thể để tạo ra thông tin có ý nghĩa. Dữ liệu mà không có ngữ cảnh thì ít có giá trị.

– Những hiểu biết giá trị (Insights): đây là kết quả từ việc phân tích thông tin và rút ra kết luận, từ đó mang đến những hiểu biết có giá trị đối với doanh nghiệp để giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh.

dữ liệu lớn

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ KHAI THÁC DỮ LIỆU THÀNH INFORMATION VÀ INSIGHT?

Trước hết, để chuyển dữ liệu thô thành thông tin, chúng ta cần quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Bởi dữ liệu thu thập được có thể từ nhiều nguồn, nhiều định dạng, cấu trúc không đồng nhất.

Với khối lượng dữ liệu trung bình và nhỏ, giải pháp sử dụng các thao tác thủ công như phím tắt, hàm, công thức trong Excel là hiệu quả. Tuy nhiên, khi dữ liệu thô của bạn trở nên cực lớn và phải xử lý nhiều bước phức tạp, việc tự động hóa trở thành một nhu cầu tất yếu.

– Giải pháp để xử lý tự động bao gồm sự kết hợp giữa các phím tắt, hàm và công cụ Business Intelligence của Excel như Pivot Table, Power Query, Power Pivot, …

– Bên cạnh đó, sau khi xử lý dữ liệu và lập ra những bảng số liệu phân tích. Việc đọc và phân tích các bảng thông tin này cũng cần được tối ưu bằng một kỹ năng đang được quan tâm ngày nay, đó chính là kỹ năng trực quan hóa dữ liệu – Dashboard reporting.

Bởi thực tế, não bộ con người xử lý nội dung bằng hình ảnh nhanh hơn so với chữ và số liệu rất nhiều lần. Chính nhờ vào đặc trưng này, trực quan hóa dữ liệu có thể giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Như vậy, với Excel bạn có thể tìm hiểu các công cụ mới của Microsoft như Power Query, Power Pivot, Dashboard và vận dụng, kết hợp những công cụ khác để khai thác tối ưu nguồn dữ liệu hiện có và nâng cao năng suất làm việc hàng ngày.

<Trích bài báo Cách trực quan hóa dữ liệu dành cho người làm tài chính – kế toán để khai thác giá trị nguồn dữ liệu – HR Insider>

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Ông Phùng Trọng Hải là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính, kiểm toán và tư vấn tại ngân hàng và các công ty đa quốc gia, thực hiện nhiều dự án đào tạo và tư vấn về xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và thiết kế các hệ thống báo cáo quản trị, dashboard. Ông Hải từng nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng như Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo UniTrain, Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng UOB VN, Giám đốc Bộ phận Phân tích và Hoạch định Tài chính tại Zuellig Pharma VN và Senior Manager tại EY VN.

————————————–

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu 
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Dashboard Reporting
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel