Khi sử dụng tính năng bảo vệ trang tính trong Excel, thì đồng nghĩa là bạn và những cộng tác khác sẽ không được phép chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào trên trang tính đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn cần sắp xếp và lọc các ô dữ liệu bị khóa trong các trang tính bị khóa để phục vụ cho công việc. Trong bài viết này, hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách điều chỉnh các ô dữ liệu trong trang tính được bảo vệ của Excel.

Để sắp xếp và lọc các ô dữ liệu bị khóa trong các trang tính bị khóa Excel, bạn cần thao tác 6 bước dưới đây:

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu bạn muốn sắp xếp và lọc > chọn Data > Filter (như hình dưới).

doc cho phép bộ lọc sắp xếp 1

Bước 2: Tiếp tục chọn Review > chọn Allow Users to Edit Ranges (như hình dưới).

doc cho phép bộ lọc sắp xếp 2

Bước 3: Trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges, bạn sẽ chọn New…

doc cho phép bộ lọc sắp xếp 4

Sau đó, hộp thoại New Range sẽ hiển thị, hãy đổi tên phạm vi và chọn OK.

doc cho phép bộ lọc sắp xếp 4

Bước 4: Trở lại hộp thoại Allow Users to Edit Ranges, hãy chọn Protect Sheet…

doc allow filter sort 5

Bước 5: Trong hộp thoại Protect Sheet, nhập mật khẩu ở mục Password to unprotect sheet để bỏ bảo vệ trang tính. Sau đó, hãy chọn SortUse AutoFilter ở mục Allow all users of this worksheet to > chọn OK.

doc allow filter sort 6

Bước 6: Hộp thoại Confirm Password hiển thị, hãy nhập lại mật khẩu và chọn OK.

doc cho phép bộ lọc sắp xếp 7

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu bị khóa trong các trang tính bị khóa Excel.

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags