Các nút hay hình dạng Tooltip có thể giúp người dùng đơn giản hóa các thao tác khi làm việc với dữ liệu trong Excel. Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách tạo nút Tooltip trong Excel (như hình dưới).

overview image of Excel button tooltip

Ví dụ có tập dữ liệu gồm Sales Rep, Product, and Rev Earned (như hình dưới) và người dùng muốn thêm các tooltips hình dạng thể hiện nội dung từng cột đó.

dataset for Excel button tooltip

Bước 1: Thêm hình chữ nhật

Chọn Insert > Illustrations > Shapes > chọn hình chữ nhật.

add shapes in Excel

Nhấp đúp vào hình dạng hoặc nhấp chuột phải và chọn tùy chọn chỉnh sửa văn bản để nhập Seller. 

create shape for using the tooltip

Bước 2: Thêm hình ảnh 

Hãy chọn tab Insert > Illustrations > Pictures > This Devices… > chọn file hình ảnh > Insert.

insert image from the device in Excel

add image from the insert picture window

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

add image as an object for button tooltip in Excel

Bước 3: Thêm biểu tượng trong Excel

Hãy chọn Insert > Illustrations > Icons.

add icon from the illustrations option

Sau đó, cửa sổ stock image sẽ hiển thị, bạn sẽ nhập “revenue” và chọn biểu tượng tùy thích.

stock images window for icon selection

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

add icon as button tooltip in Excel spreadsheet

Bước 4: Mở cửa sổ chèn Hyperlink

Hãy chọn đối tượng > nhấp chuột phải và chọn Link.

open hyperlink window

Bước 5: Chọn tham chiếu ô

Từ cửa sổ, chọn Place in This Document dưới cột Link to. Trong hộp Type the cell reference, nhập phạm vi ô B4 cho hình chữ nhật, C4 cho hình ảnh và D4 cho biểu tượng.

insert hyperlink window for adding cell reference

Bước 6: Thêm Tooltips dưới dạng ScreenTip Description

Chọn ScreenTip ở góc trên cùng bên phải. Trong trường ScreenTip text, hãy nhập mô tả chú thích công cụ cho từng đối tượng. Ví dụ: “Sales Rep column” cho hình chữ nhật, “Product column” cho hình ảnh và “Revenue column” cho biểu tượng > chọn OK.

set hyperlink screentip as tooltip

Bước 7: Kiểm tra kết quả

Khi bạn di chuột qua từng đối tượng, một chú thích công cụ sẽ xuất hiện, cung cấp thêm thông tin (như hình dưới).

tooltip button on mouse hover final output

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ l

Free Download: Excel Smart Guide

Tags