Bạn muốn tìm và đổi màu chữ trong Excel để sắp xếp và trình bày dữ liệu một cách rõ ràng và nổi bật hơn? Trong bài viết này, hãy cùng UniTrain tìm hiểu 3 cách để tìm và thay thế màu văn bản trong Excel bằng 3 cách vô cùng đơn giản như ví dụ dưới dây nhé. Overview of Finding and Replacing Text Color in Excel

1. Sử dụng tính năng Find and Replace để thay đổi màu văn bản

Một trong những cách nhanh nhất để tìm và thay đổi màu văn bản đó là sử dụng tính năng Find and Replace trong Excel. Cách thao tác:

Bước 1: Chọn phạm vi ô mà bạn cần tìm văn bản.

Bước 2: Chọn Find & Select trong tab Home > chọn Replace.

Selecting Replace Option of Find & Select Feature in the Home ribbon

Bước 3: Khi hộp thoại Find and Replace hiển thị, chọn Replace > Options.

Selecting Options to Format in the Find and Replace wizard

Bước 4: Trong mục Find what, hãy viết văn bản bạn muốn tìm và chọn Format… 

Writing the Targeted Text and Selecting Replacing Criteria

Bước 4: Cửa sổ Replace Format hiển thị, chọn Font > Color > chọn màu tùy thích.

Choosing the Font Color of the Text 

Bước 5: Chọn OK.

Finalizing Formatting Task in the Replace Format Window

Bước 6: Trong hộp thoại Find & Select, chọn Replace All.

Pressing Replace all Command to Change the Font Colors of the Found Words

Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Results Showing Changed Text Colors after Applying Find and Replace Feature

2. Tìm và thay thế màu văn bản theo cách thủ công

Tìm và đổi màu văn bản theo cách thủ công là một trong những cách đơn giản nhất bạn có thể làm với tập dữ liệu nhỏ trên Excel. Tuy nhiên, cách này sẽ tốn nhiều thời gian nếu bạn đang làm việc với một tập dữ liệu lớn.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn thay đổi màu.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Font Color trong tab Home và chọn màu tùy thích.

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

GIF Showing the Steps of Changing Text Color Manually

3. Dùng mã VBA để tìm và thay thế màu văn bản

Nếu bạn muốn thay đổi màu của một văn bản cụ thể, macro VBA cũng là một cách tối ưu và hiệu quả cho bạn.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn Visual Basic trong tab Developer.

Opening Visual Basic in the Developer Tab

Bước 2: Cửa sổ Microsoft Visual Basics for Applications hiển thị, hãy chọn Insert > Module.

Inserting Module to Start Writing the Code.

Bước 3: Chèn mã dưới đây:

Sub change_text_color()
input_word = InputBox("What word to change")
txt_len = Len(input_word)
For Each cell In Selection
For x = 1 To Len(cell.Value)
On Error Resume Next
wrd = 0
wrd = Application.WorksheetFunction.Find(input_word, cell.Value, x)
On Error GoTo 0
If wrd > 0 Then
cell.Characters(Start:=wrd, Length:=txt_len).Font.Color = RGB(255, 0, 255)
x = wrd + 1
Else
Exit For
End If
Next x
Next cell
End Sub

VBA Code to Find and Replace Text Color in Excel

Bước 4: Trở lại sheet Excel, chọn Macros trong tab Developer > change_text_color > Run. 

Executing VBA Macro

Bước 5: Nhấn OK.

Typing the Desired Text and clicking ok.

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Results of Find and Replace Text Color in ExcelUsing VBA Code

Xem thêm

Khóa học Excel for Professionals

Cập nhật tính năng Excel Tháng 02/2023

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Cách tự động chia tỷ lệ trục biểu đồ trong Excel

 

Tags