Sau khi hoàn thành khóa học Power BI, tôi cảm thấy công cụ Power BI rất hữu ích và nhờ đó thời gian xử lý dữ liệu cho các phòng ban trong công ty giảm đi rất nhiều. Mỗi phòng ban chủ động xây dựng báo cáo Dashboard cho riêng phòng mình mà không phụ thuộc vào bộ phận Công nghệ thông tin. Khả năng khai thác và sử dụng Power BI của công ty cũng tăng lên đáng kể. 

Các bạn tư vấn viên và giảng viên đều rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ học viên hết mình. Chúc cho UniTrain ngày càng phát triển.

—–

Anh Quách Thành Kim (Học viên khoá học Power BI Essentials)

IT Manager Công ty Cổ phẩn Inn Sài Gòn