Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 4 năm 2023. Microsoft thông báo một số tính năng mới trên Web, Windows và Mac. Đối với người dùng Excel trên Web, Microsoft ra mắt Chart Task Pane, Hyperlinks trong mục nhận xét và nâng cấp tính năng định dạng có điều kiện (conditional formatting) trong Excel cho Windows và Mac. Đối với người dùng nội bộ, Quick Access Toolbar sẽ được hiển thị mặc định trong Excel cho Windows.

Excel cho Web:

– Chart Task Pane

– Hyperlink trong mục nhận xét

– Nâng cấp tính năng Filtering khi các ô chứa các quy tắc định dạng có điều kiện duy nhất hoặc trùng lặp

– Giảm sự rời rạc của các quy tắc định dạng có điều kiện

Excel cho Windows:

– Quick Access Toolbar (cho người dùng nội bộ)

– Giảm sự rời rạc của các quy tắc định dạng có điều kiện

Excel cho Mac:

– Giảm sự rời rạc của các quy tắc định dạng có điều kiện

Excel cho Web

Chart Task Pane

Chart Task Pane dùng để hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu, chẳng hạn như chỉnh sửa phạm vi dữ liệu của biểu đồ, xóa chuỗi dữ liệu hoặc chọn trục để vẽ biểu đồ dữ liệu. Người dùng có thể tìm thấy các tùy chọn này trong tab Data và tab Format.

Hyperlinks trong mục nhận xét

Thao tác thêm Hyperlinks trong mục nhận xét giúp tham chiếu nguồn như spreadsheet, tài liệu hoặc trang web trong cuộc trò chuyện với những người khác đang cộng tác với bạn.

Nâng cấp tính năng Filtering cho các ô chứa các quy tắc định dạng có điều kiện duy nhất hoặc trùng lặp

Nâng cấp thao tác Filtering cho các ô chứa các quy tắc định dạng có điều kiện trùng lặp hay duy nhất bằng cách tối ưu hóa thuật toán so sánh cơ bản.

Giảm sự rời rạc trong quy tắc định dạng có điều kiện

Khi mở một workbook mới, tính năng này sẽ hợp nhất các quy tắc định dạng có điều kiện bị rời rạc trong một phạm vi ô với thứ tự ưu tiên không thay đổi. Tính năng này loại trừ các quy tắc dựa trên phạm vi lựa chọn như Above hoặc Below, duy nhất hoặc trùng lặp, Gradidents,… và các quy tắc khác trong PivotTable.

Excel cho Windows

Tính năng Quick Access Toolbar 

Với bản cập nhật mới nhất của Microsoft, Quick Access Toolbar được hiển thị theo mặc định và có các lệnh như Undo, Redo, Save và AutoSave. Bạn có thể tùy chỉnh QAT để hiển thị các lệnh mà bạn cần.

thumbnail image 1 captioned Customizable Quick Access Toolbar

Giảm sự rời rạc trong quy tắc định dạng có điều kiện

Khi mở một workbook mới, tính năng này sẽ hợp nhất các quy tắc định dạng có điều kiện bị rời rạc trong một phạm vi ô với thứ tự ưu tiên không thay đổi. Tính năng này sẽ loại trừ các quy tắc dựa trên phạm vi lựa chọn như Above hoặc Below, duy nhất hoặc trùng lặp, Gradidents,… và các quy tắc khác trong PivotTable.

Excel cho Mac 

Giảm sự rời rạc trong quy tắc định dạng có điều kiện

Khi mở một workbook mới, tính năng này sẽ hợp nhất các quy tắc định dạng có điều kiện bị rời rạc trong một phạm vi ô với thứ tự ưu tiên không thay đổi. Tính năng này sẽ loại trừ các quy tắc dựa trên phạm vi lựa chọn như Above hoặc Below, duy nhất hoặc trùng lặp, Gradidents,… và các quy tắc khác trong PivotTable.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals 

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide