Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 3 năm 2023. Microsoft thông báo một số tính năng mới trên Web, Windows và Mac. Đối với người dùng web, tính năng tăng tốc độ làm việc với workbook lớn bằng Check Performance, chèn và chỉnh sửa công thức bằng Formula Argument Assistance và nâng cao tổ chức truy vấn bằng Drag & Drop in Queries Pane. Ngoài ra, tính năng chặn XLL Add-Ins không đáng tin cậy đã ra mắt cho tất cả người dùng Windows và Assign a Task với @mentions hiện khả dụng cho người dùng Windows và Mac.

Excel for web:

– Check Performance
– Formula Argument Assistance
– Drag & Drop in Queries Pane #FIA

Excel for Windows:

– Block untrusted XLL Add-Ins
– Assign a Task with @mentions

Excel for Mac:

– Assign a Task with @mentions

Excel for Web 

Check Performance

Khi mở workbook, Excel có thể kiểm tra liệu workbook có chứa các ô được định dạng không mong muốn dẫn đến chậm workbook của bạn hay không. Người dùng có thể sử dụng tính năng mới “Check Performance” bằng cách Review > Check Performance.

thumbnail image 1 captioned Check Performance

Formula Argument Assistance

Formula Argument Assistance hoạt động khi viết công thức, đồng thời giúp người dùng chèn hoặc chỉnh sửa các đối số.

Bạn không còn cần phải liên hệ với các nguồn bên ngoài để được trợ giúp khi nhập công thức. Argument Assistance sẽ giúp bạn viết công thức hiệu quả hơn và giảm lỗi đáng kể.

thumbnail image 2 captioned Formula Argument Assistance

Drag & Drop trong Queries Pane

Drag & Drop trong Queries Pane giúp nâng cao khả năng tổ chức các truy vấn. Người dùng có thể dễ dàng sắp xếp các truy vấn hoặc di chuyển chúng giữa các thư mục.

thumbnail image 3 captioned Drag & Drop in Queries Pane

Excel for Windows

Chặn XLL Add-Ins không đáng tin cậy 

Tính năng này thêm một lớp bảo mật cho worksheets của bạn. Tính năng sẽ bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công tiềm năng đến từ phần bổ trợ XLL, một loại phần bổ trợ cụ thể đang được sử dụng để phân phối phần mềm độc hại cho người dùng.

thumbnail image 4 captioned Block untrusted XLL Add-Ins

Tính năng chỉ định nhiệm vụ cho người khác (Assign a Task with @mentions)

Tính năng Assign a Task with @mentions cho phép người dùng cộng tác hiệu quả hơn với nhóm của họ bằng cách tạo và gán nhiệm vụ trong worksheets Excel và Word bằng cách sử dụng @mentions trong nhận xét và gắn thẻ thành viên nhóm.

Sau khi một thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ (bằng cách chọn hộp kiểm ‘Assign to’ cho nhận xét để chuyển thành nhiệm vụ rồi nhấp vào mũi tên màu xanh), họ sẽ nhận được thông báo qua email để cho biết họ có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

thumbnail image 5 captioned Assign a Task

Excel cho Mac

Tính năng chỉ định nhiệm vụ cho người khác (Assign a Task with @mentions)

Tính năng Assign a Task with @mentions cho phép người dùng cộng tác hiệu quả hơn với nhóm của họ bằng cách tạo và gán nhiệm vụ trong worksheets Excel và Word bằng cách sử dụng @mentions trong nhận xét và gắn thẻ thành viên nhóm.

Sau khi một thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ (bằng cách chọn hộp kiểm ‘Assign to’ cho nhận xét để chuyển thành nhiệm vụ rồi nhấp vào mũi tên màu xanh), họ sẽ nhận được thông báo qua email để cho biết họ có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

thumbnail image 6 captioned Assign a Task

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags