Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 2 năm 2024. Microsoft thông báo ngăn tác vụ dữ liệu biểu đồ, cũng như tính năng sử dụng hình ảnh và các loại dữ liệu trong PivotTable đã có sẵn trong Excel trên Web. Ngoài ra, theme mặc định mới cho Office hiện cũng có sẵn trong Excel dành cho Windows và Mac.

Excel trên Web:

– Ngăn tác vụ dữ liệu biểu đồ
– Hình ảnh và các loại dữ liệu trong PivotTable

Excel trên Windows:

– Theme mặc định mới cho Office

Excel trên Mac:

– Theme mặc định mới cho Office

Excel trên Web

Ngăn tác vụ dữ liệu biểu đồ (Chart Data Task Pane)

Giờ đây, bạn có thể sử dụng ngăn tác vụ dữ liệu để chỉnh sửa dữ liệu biểu đồ trên Web. Ngăn tác vụ dữ liệu hỗ trợ các chức năng sau:

– Thay đổi phạm vi dữ liệu nguồn của biểu đồ

– Hiển thị giao diện người dùng Web để xác định cách hiển thị chuỗi dữ liệu trên biểu đồ

– Cung cấp các điều khiển để định cấu hình về cách các ô ẩn hay trống xuất hiện và phân chia dữ liệu nguồn theo hàng hay cột

Dưới đây là video minh họa về ngăn tác vụ dữ liệu biểu đồ trong Excel:

thumbnail image 1 captioned Chart Data Task Pane

Hình ảnh và các loại dữ liệu trong Pivot Tables

Bạn có thể tạo các Pivot Table có trực quan phong phú và hấp dẫn hơn, như là chèn hình ảnh và các loại dữ liệu Excel khác (như video bên dưới). Tính năng này hiện đã được phát hành cho tất cả người dùng Excel trên Web.

thumbnail image 2 captioned Use Images and Data Types in your PivotTables

Excel trên Windows

Theme mặc định mới cho Office

Microsoft đã tạo các theme mặc định mới cho Office, bao gồm phông chữ, bảng màu, kiểu và độ dày dòng, giúp dữ liệu trong trang sheet của bạn trở nên hiện đại và dễ truy cập hơn. Tính năng này trước đây đã được phát hành cho người dùng Insiders và hiện nay có sẵn cho tất cả người dùng Windows và Mac.

Excel trên Mac

Theme mặc định mới cho Office

Microsoft đã tạo các theme mặc định mới cho Office, bao gồm phông chữ, bảng màu, kiểu và độ dày dòng, giúp trang sheet của bạn trở nên hiện đại và dễ truy cập hơn. Tính năng này trước đây đã được phát hành cho người dùng Insiders và hiện nay có sẵn cho tất cả người dùng Windows và Mac.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags