Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 10 năm 2023. Microsoft thông báo ra mắt thêm một số tính năng mới dành cho Excel trên Web, Windows, và Mac. Cụ thể, nút Automate Work, tính năng Formula Authoring Enhancements, Queries and Connection Pane đã có sẵn trong Excel trên Web. Tính năng Web Connector EnhancementsOptimized Narrator Screen Announcements cũng được triển khai cho người dùng Excel trên Windows. Bên cạnh đó, tính năng Checkboxes in CellsControl Data Conversions đã có sẵn dành cho người dùng nội bộ trên Excel Windows.

Excel trên Web:

– Nút Automate Work

– Tính năng Formula Authoring Enhancements

– Tính năng Queries and Connections Pane

Excel trên Windows:

– Tính năng Checkboxes in Cells (dành  cho người dùng nội bộ)

– Tính năng Control Data Conversions

– Tính năng Web Connector Enhancements

– Tính năng Optimizing Screen Narrator Announcements

Excel trên Mac:

– Tính năng Control Data Conversions

Excel trên Web

Nút Automate Work 

Microsoft đã ra mắt nút Automate Work mới để thay thế nút Automate a Task, mở rộng khả năng Power Automate cho Excel trên Web bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các mẫu có sẵn và cho phép người dùng xây dựng quy trình làm việc nhanh chóng và dễ dàng.

thumbnail image 1 captioned 'Automate Work' Button powered by Power Automate

Tính năng Formula Authoring Enhancements

Tính năng Formula Authoring Enhancements mới sẽ giúp đơn giản hóa quá trình tạo và sửa công thức, cho phép bạn làm việc trên spreadsheets một cách nhanh chóng và hiệu quả.

– Hộp thoại Insert Function: Với giao diện thân thiện với người dùng, bạn dễ dàng chọn đúng hàm và các đối số tương ứng để đơn giản hóa quá trình xây dựng các công thức phức tạp.

Parentheses Coupling: Nâng cao khả năng đọc của các công thức dài hoặc phức tạp bằng cách làm nổi bật cặp dấu ngoặc đơn tương ứng dựa trên vị trí con trỏ của bạn.

Monospaced Font: Phông chữ đơn cách có chiều rộng cố định trong chế độ chỉnh sửa công thức, giúp bạn nâng cao khả năng tạo, chỉnh sửa và đọc công thức.

Value Preview: Đơn giản hóa việc đánh giá và khắc phục lỗi của các công thức bằng cách cung cấp hiển thị thời gian thực về giá trị được liên kết với bất kỳ phần nào của công thức khi bạn di con trỏ chuột qua phần đó hoặc chọn nó.

Queries and Connections Pane

Bạn có thể sử dụng ngăn Queries & Connections để:
– Xóa truy vấn
– Đổi tên truy vấn
– Sao chép một truy vấn
– Kéo và thả truy vấn vào một thư mục hoặc thay đổi thứ tự của nó
Để mở Queries & Connections, hãy chọn Data > Queries & Connections. Tính năng này đang được triển khai cho người dùng Excel trên Windows.

thumbnail image 2 captioned Queries and Connections Pane

Excel trên Windows

Tính năng Checkboxes in Cells

Trước đây, người dùng thường nhập dữ liệu và giảm thiểu lỗi bằng cách chèn Checkboxes (hộp kiểm) trong Excel. Thế nhưng, bây giờ bạn có thể trực quan hóa và đặt các giá trị TRUEFALSE trong một ô bằng các hộp kiểm (như hình dưới).

thumbnail image 3 captioned Checkboxes in Cells

Tính năng Control Data Conversions

Tính năng Control Data Conversions mới cho phép bạn thay đổi cài đặt mặc định của Excel và tắt các loại chuyển đổi dữ liệu tự động nếu cần. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc dữ liệu bị chuyển đổi sang định dạng mà bạn không muốn. Tính năng này hiện đang được triển khai cho người dùng Excel Windows và Mac.

thumbnail image 4 captioned Control your Data Conversions

Tính năng Web Connector Enhancements

Tính năng Web Connector Enhancements (trình kết nối Web dành cho Excel) là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết nối với các trang Web và nhập dữ liệu vào workbook Excel. Web Connector tận dụng sức mạnh của Power Query trong Excel để nhập dữ liệu. Bạn cũng có thể làm mới kết nối dữ liệu để nhận các bản cập nhật mới nhất từ các trang Web đã chọn.

Suggested Tables: Cung cấp khả năng tự động phát hiện các bảng được đề xuất để bạn có thể dễ dàng cấu trúc dữ liệu.
Add Table Using Examples: Cho phép bạn cung cấp ví dụ về giao diện mà bạn muốn và chọn từ các cấu trúc bảng do AI tạo dựa trên các ví dụ được cung cấp.

thumbnail image 5 captioned Web Connector Enhancements

Tính năng Optimizing Screen Narrator Announcements

Tính năng Optimizing Screen Narrator Announcements giúp tối ưu hóa các thông báo ngắn gọn hơn bằng cách tùy chỉnh phím tắt và cung cấp thêm ngữ cảnh về spreadsheet. Bạn có thể bật Narrator trên mọi thiết bị Windows bằng cách nhấn Ctrl + Windows + Enter.

Excel trên Mac

Control Data Conversions

Tính năng Control Data Conversions mới cho phép bạn thay đổi cài đặt mặc định của Excel và tắt các loại chuyển đổi dữ liệu tự động nếu cần. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc dữ liệu bị chuyển đổi sang định dạng mà bạn không muốn. Tính năng này hiện đang được triển khai cho người dùng Excel Windows và Mac.
thumbnail image 6 captioned Control your Data Conversions

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ l

Free Download: Excel Smart Guide

Tags