Công việc “chuyên viên phân tích nghiệp vụ” (Business Analyst) nghe có vẻ không thú vị lắm, nhưng đây là một trong những công việc quan trọng trong cả khu vực tư nhân và nhà nước hiện nay.

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ là những nhà tư tưởng vạch ra con đường dẫn đến một tương lai bền vững và mang lại lợi nhuận. Họ làm việc cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất và làm việc trong toàn bộ doanh nghiệp để làm cho các doanh nghiệp theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường.

Dưới đây là một số cách mà các chuyên viên phân tích nghiệp vụ tạo ra sự khác biệt.

1. Mô hình hóa các chiến lược kinh doanh mới

Khi bạn hiểu tình hình hiện tại của doanh nghiệp, bước tiếp theo là quyết định những gì cần làm. Làm thế nào để doanh nghiệp có thể phát triển thị phần và có lợi hơn? Trước đây, các công ty lớn thường có đội ngũ phân tích của riêng họ, ví dụ như IBM và Ford Motor Company.

Nhiều công ty sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết không đầy đủ về dữ liệu có sẵn. Nhiệm vụ của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ là lấy dữ liệu có sẵn và sử dụng nó làm cơ sở để từ đó ngoại suy các kết quả khác nhau, tùy thuộc vào cách doanh nghiệp xác định và sửa đổi các biến cụ thể. Khi đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn và có khả năng cao mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.

2. Phân tích hiệu quả hoạt động toàn doanh nghiệp

Nói rộng ra, công việc của chuyên viên phân tích nghiệp vụ là sử dụng dữ liệu để hiểu nhu cầu của một doanh nghiệp. Điều này rất đa dạng, từ việc xác định các nguồn dữ liệu phù hợp, sau đó làm sạch, loại bỏ bản sao và tích hợp các nguồn đó để có được sự hiểu biết toàn diện, chi tiết và chính xác về doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hiện đại thường gặp khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, ví dụ, đối với một nhà bán lẻ – dữ liệu đến từ các trang web thương mại điện tử tại điểm bán hàng, chợ và hơn thế nữa. Vai trò của chuyên viên phân tích nghiệp vụ là sử dụng các bộ dữ liệu khác nhau này và hiểu rõ về hiệu suất và vị trí của công ty trong thị trường, để hội đồng quản trị và các bộ phận khác trong công ty có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và hiệu quả.

3. Khám phá những cơ hội mới

Bằng cách sử dụng các nguồn thông tin bên ngoài, cả định lượng và định tính, một chuyên viên phân tích nghiệp vụ có thể giúp các công ty phát hiện ra những thay đổi trên thị trường trước khi chúng xảy ra. Sau đó, các công ty có thể hướng các nguồn lực của mình vào thị trường và các hoạt động sẽ mang lại cho họ lợi tức đầu tư lớn nhất. Điều này cũng có thể giúp giảm thiểu và thậm chí tránh rủi ro, mang lại cho bạn lợi thế so với các đối thủ không được chuẩn bị tốt.

4. Lập kế hoạch chuyển đổi công nghệ

Một trong những vai trò quan trọng đối với Chuyên viên phân tích nghiệp vụ là kết hợp các nền tảng và cơ sở hạ tầng công nghệ của một công ty với nhu cầu của công ty. Nhìn vào dữ liệu để hiểu tình hình hiện tại của công ty, nhà phân tích sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để xây dựng phác thảo về nơi công ty muốn đi tiếp theo. Tiếp theo, họ sẽ hiểu các quy trình kinh doanh và đầu vào phải là một phần của bất kỳ nỗ lực nào để đạt được mục tiêu này.

Khi có tất cả thông tin liên quan, chuyên viên phân tích kinh nghiệp vụ có thể làm việc với các chức năng khác để hiểu cách các quy trình và đầu vào này có thể được tối ưu hóa cũng như cần có hệ thống và nền tảng công nghệ nào để hợp lý hóa và thực hiện các quy trình này theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

5. Tăng tốc khám phá giá

Khám phá giá là quá trình tìm kiếm mức giá phù hợp cho một hàng hóa hoặc dịch vụ: một giá cả sẽ mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa khối lượng bán hàng và lợi nhuận. Thay vì dựa vào sự kết hợp giữa kinh nghiệm chủ quan, dữ liệu từng phần và lỗi thử nghiệm, làm việc với nhà phân tích dữ liệu sẽ giúp các công ty hiểu cách định giá sản phẩm phù hợp và phù hợp ở đâu trong bối cảnh cạnh tranh.

Nguồn: CityAm

Xem thêm

14 hàm Excel không thể bỏ qua trong phân tích dữ liệu (Phần 1)

14 hàm Excel không thể bỏ qua trong phân tích dữ liệu (Phần 2)