Khi các doanh nghiệp trên khắp đất nước đang phải đối mặt với mức độ không chắc chắn ngày càng tăng do coronavirus, chính phủ Anh đã tiết lộ một loạt các biện pháp hỗ trợ tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Sage đã tổng hợp chi tiết toàn diện về những gói hỗ trợ tài chính có sẵn cho doanh nghiệp và khách hàng của bạn cũng như cách mà bạn có thể tiếp cận nó. Hướng dẫn cũng liên hệ với những người ra quyết định tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu thập quan điểm của họ về coronavirus, cách thức mà nó ảnh hưởng đến các công ty của họ và sự hỗ trợ của chính phủ trong giai đoạn này.
Download tài liệu
Xem thêm