Power BI không chỉ giúp bạn trực quan hóa bằng các biểu đồ mà còn trình bày các bảng số liệu rất hữu ích và tiện dùng. Cụ thể là chức năng định dạng có điều kiện bởi sự kết hợp của DAX và Format Table. UniTrain hướng dẫn các bước thực hiện đơn giản sau.

Bước 1: Tạo Measure so sánh số liệu năm nay và năm trước

Biformat1

Bước 2: Áp dụng Conditional formatting cho bảng dữ liệu

Chọn bảng Doanh thu > Vùng Value chọn DT năm nay > Conditional Formatting > Font color

Biformat2

 

Biformat3

 

 

Chọn Field value > Based on field > chọn Measure xanhdo > OK

Biformat4

 

Kết quả:

Biformat5

 

Chúc các bạn thực hành và ứng dụng hành công trên báo cáo Power BI.

Xem thêm

Bạn có nên sử dụng Power BI cho Khoa học dữ liệu?

Mẹo tiết kiệm thời gian khi sử dụng Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI