Coursera Global Skills Report 2022 cung cấp một cái nhìn chuyên sâu về các kỹ năng trên phạm vi toàn cầu. Báo cáo thu thập dữ liệu từ 100 triệu người học tại hơn 100 quốc gia đã sử dụng Coursera để phát triển một kỹ năng mới trong năm qua. Báo cáo đánh giá ba trong số các lĩnh vực kỹ năng được yêu cầu cao nhất thúc đẩy việc làm trong nền kinh tế kỹ thuật số – kinh doanh, công nghệ và khoa học dữ liệu. Lần đầu tiên, báo cáo năm nay cũng nêu bật những thay đổi về xếp hạng cho từng quốc gia và dữ liệu cụ thể của từng tiểu bang đối với Hoa Kỳ và Ấn Độ, nơi có sự khác biệt giữa các khu vực là đáng chú ý.

Báo cáo nhấn mạnh mức độ tăng tốc của chuyển đổi kỹ thuật số, lạm phát và bất ổn toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu gia tăng về kỹ năng kỹ thuật số và con người cần thiết để phát triển trong nền kinh tế mới. Sự từ chức vĩ đại và tự động hóa đang yêu cầu đầu tư mạnh mẽ hơn vào nguồn nhân lực, vì các tổ chức phải ưu tiên phát triển các kỹ năng kỹ thuật số và con người có nhu cầu cao cần thiết để xây dựng một lực lượng lao động cạnh tranh và bình đẳng. Dữ liệu của Coursera cho thấy các kỹ năng này không được phân bổ đồng đều và sinh viên cũng như người lao động có mức lương thấp cần được tiếp cận với các con đường linh hoạt, giá cả phải chăng và được theo dõi nhanh chóng để đến với các công việc kỹ thuật số ở cấp độ đầu vào, nền tảng cho một nền kinh tế mạnh hơn và toàn diện hơn.

UniTrain lược dịch

Xem thêm 

Download tài liệu Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam

6 Mẹo công nghệ không thể bỏ qua khi học đại học

Tags