Sự thay đổi này diễn ra sau khi các công ty niêm yết khác thay đổi công ty kiểm toán khi năm kết thúc, bao gồm KPMG giành được công việc kiểm toán cho công ty phần mềm thiết kế điện tử Altium và PwC giành được công việc kiểm toán cho Ngân hàng Queensland.

PwC tiếp tục là công ty kiểm toán doanh nghiệp lớn nhất của đất nước mặc dù doanh thu dịch vụ đã giảm 1,7%, tương đương $8 triệu, xuống còn $468 triệu trong năm tài chính vừa qua.

EY, công ty kiểm toán lớn thứ hai của đất nước, đã ghi nhận doanh thu kiểm toán tăng 2,6%, tương đương $11 triệu, lên $428 triệu.

Doanh thu kiểm toán hàng năm của KPMG đã giảm 5,4%, tương đương $19,6 triệu, xuống còn $343 triệu, trong khi doanh thu của Deloitte giảm 2%, tương đương $6 triệu, xuống còn $299 triệu. Dữ liệu được lấy từ báo cáo minh bạch hàng năm của các công ty.

Các nhánh tư vấn phát triển nhanh hơn ở các công ty có nghĩa là tỷ lệ kinh doanh mà họ thu được từ hoạt động kiểm toán đã giảm xuống từ 13% (Deloitte) đến 18,5% (EY).

Cơ quan quản lý doanh nghiệp đã thường xuyên nhấn mạnh xung đột lợi ích là mối quan tâm chính, sau khi nhiều cuộc điều tra của Úc và quốc tế về chất lượng kiểm toán vào năm 2019 cho thấy bốn công ty lớn đã mạo hiểm tính độc lập trong các ý kiến kiểm toán của họ bằng cách đảm nhận công việc tư vấn và thuế cho cùng một công ty.

Deloitte đã giành được việc kiểm toán Boral, trị giá $4,5 triệu vào năm 2021, từ KPMG và cuộc kiểm toán Booktopia, trị giá $966.576 trong năm nay, từ PwC. Tất cả các số liệu đều bao gồm các công việc không phải kiểm toán và thuế khác do các công ty thực hiện.

Joanne Gorton, người đứng đầu bộ phận kiểm toán và bảo đảm (Audit & Assurance) của Deloitte cho biết: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã được bổ nhiệm làm kiểm toán viên do sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về từng doanh nghiệp.”

Công ty cũng sẽ thay thế PwC với tư cách là kiểm toán viên bên ngoài của công ty vận tải đường sắt Aurizon, công ty tang lễ Invocare and Rest Superannuation.

Tuy nhiên, công ty Deloitte đã bị BDO thay thế vị trí kiểm toán viên của công ty phần mềm kế toán Reckon. Cuộc kiểm toán của Reckon trị giá $344.150 vào năm 2020 đối với Deloitte.

Báo cáo kiểm toán mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (AISC), bao gồm 12 tháng đến tháng 6 năm 2021, cho thấy 23% trong số 115 lĩnh vực kiểm toán quan trọng đã được xem xét trên 35 hồ sơ từ sáu công ty kiểm toán lớn nhất: Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO và Grant Thornton. Con số này giảm nhẹ so với mức 24% của kỳ báo cáo trước.

Cho đến nay, EY có kết quả tốt nhất trong số sáu công ty kiểm toán lớn. ASIC nhận thấy công ty đã không thực hiện đủ 7% các lĩnh vực công việc chính mà công ty thực hiện kiểm toán các công ty có mục tiêu rủi ro trong năm tài chính 2020-21.

Các kết quả so sánh đối với Deloitte, KPMG và PwC dao động trong khoảng 25% đến 30%.

Xem thêm

Doanh thu toàn cầu của Deloitte tăng đến 50,2 tỷ USD

Deloitte trong số 18.000 nạn nhân của nỗi sợ hacker

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)