Deloitte Việt Nam thông báo tuyển dụng cho kỳ Graduate Recruitment năm 2021.
HẠN ĐĂNG KÝ ONLINE: 18/04/2021.
TEST VÀ PHỎNG VẤN: 24/4 – 14/05/2021
KẾT QUẢ: THÁNG 5
Các vị trí mở tuyển bao gồm:
 
• Audit Associate – văn phòng Hà Nội (https://deloi.tt/3v6G6ag)
• Audit Associate – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3ca1ZNf)
• Tax Consultant – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3t34mbo)
 
Hồ sơ ứng tuyển:
• Bản CV cập nhật nhất bằng tiếng Anh
• Ảnh chân dung (có thể gửi ảnh riêng hoặc đính kèm trong CV)
• Bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm cập nhật nhất
 
Bạn vui lòng lưu ý rằng các hồ sơ ứng tuyển sớm và đạt yêu cầu sẽ được ưu tiên sắp xếp các vòng thi tuyển sớm.