2022 Deloitte Graduate Recruitment chính thức mở đơn ứng tuyển!

Các vị trí mở tuyển bao gồm:
• Audit Associate – văn phòng Hà Nội (https://deloi.tt/3Hzi3Wq)
• Audit Associate – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3vsd2N0)
• Tax Consultant – văn phòng Hà Nội (https://deloi.tt/342rTm4)
• Tax Consultant – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3suRZaH)

Đơn đăng ký online sẽ được mở đến hết ngày 20/03/2022. Các hồ sơ ứng tuyển sớm và đạt yêu cầu sẽ được chúng tôi ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm.

Xem thêm

[EY Vietnam] 2022 Fresh Graduate Recruitment Program

[KPMG Vietnam] KPMG Graduate Program 2022

Ưu đãi Combo Big4 Preparation

Tổng quan ACCA – Chứng chỉ Kế-Kiểm uy Quốc tế