Trong những năm gần đây, dữ liệu lớn và phân tích ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Khả năng thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu có thể giúp các tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn, tăng năng suất và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Lĩnh vực dữ liệu lớn và phân tích liên tục thay đổi, với các công nghệ và phương pháp tiếp cận mới luôn xuất hiện. Cập nhật các xu hướng mới nhất là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn tận dụng tối đa công nghệ mạnh mẽ này. Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn những xu hướng phân tích dữ liệu lớn quan trọng nhất cho năm 2022.

Xem thêm