Mới đây, Grant Thornton Việt Nam đã xuất bản tài liệu về vấn đề DOING BUSINESS IN VIETNAM 2022. Tài liệu này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những người đang cân nhắc khởi nghiệp tại Việt Nam trong thời kỳ “New normal” này.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng GDP trong thời kỳ đại dịch COVID -19, nền kinh tế nước ta đã chứng tỏ khả năng phục hồi và trở thành điểm đến mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Tài liệu chủ yếu bao gồm những hiểu biết mới nhất về tổng quan ngắn gọn về nền kinh tế Việt Nam, các lĩnh vực đầu tư chính, các vấn đề tuân thủ về hình thành tổ chức, quan điểm kế toán, thuế và lao động ở Việt Nam.

Nguồn: Grant Thornton VietNam

Xem thêm

Download tài liệu Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam

6 Mẹo công nghệ không thể bỏ qua khi học đại học

Tags