VBA là ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong một số phần mềm của Microsoft Office, gồm Word, Powerpoint, Outlook,.. và đặc biệt là Excel. Ngày nay, VBA Excel đóng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Thay vì phải thực hiện thủ công, bạn có thể tự động hóa bằng câu lệnh VBA để tiết kiệm thời gian cực kỳ hiệu quả. VBA Excel sẽ giúp bạn tỏa sáng trong công việc bởi nó tiết kiệm tối đa thời gian xử lý thủ công và đảm bảo độ chính xác cho dữ liệu của bạn. Tài liệu là các lệnh và cú pháp VBA phổ biến, được chia thành các bảng như sau:
– Sheets
– Cells & Ranges
– Rows
– Columns
– Workbooks
– Settings
– Errors
– Files
– Arrays
– Collections
– Dictionaries
Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng VBA tự động lưu file backup

5 Ứng dụng Macro VBA trong Excel

Bạn yêu thích Excel? Đây là lý do tại sao bạn cần học VBA

Tags