VBA được sử dụng để thiết kế và tùy chỉnh chức năng của các ứng dụng Microsoft. Việc ứng dụng VBA trong Excel giúp nâng cao hiệu quả công việc thông qua tự động hóa các thao tác thủ công trong xử lý dữ liệu và lập báo cáo.

UniTrain sẽ hướng dẫn bạn sử dụng VBA tự động lưu file backup qua video dưới đây.

Nguồn: Youtube UniTrain

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

VBA ứng dụng như thế nào để đáp ứng tiêu chí 3E