Simplilearn’s 2020 Big Data Playbook là hướng dẫn đầy đủ về các kỹ năng cần thiết, các cơ hội nghề nghiệp có sẵn và lộ trình học tập lý tưởng để thúc đẩy sự nghiệp trong lĩnh vực Dữ liệu lớn đang phát triển mạnh và mang tới nhiều cơ hội. Playbook cũng cung cấp các công nghệ thịnh hành nhất, các công ty hàng đầu đang tuyển dụng và các cách để bắt đầu sự nghiệp của bạn.

Nguồn: Simplilearn

Xem thêm

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

[Download tài liệu] Learn Python Programming – Học lập trình Python

Combo 3 khóa học data analytics for professionals