Python đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm và giờ đây nó trải dài trong một hệ sinh thái khổng lồ, được sử dụng để phát triển web, xử lý dữ liệu và ETL, và khoa học dữ liệu. Nếu bạn chưa quen với hệ sinh thái Python, thường rất khó để biết phải học gì để đạt được mục tiêu của mình. Thông qua cuốn sách Learn Python Programming, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ hữu ích về nhiều cách sử dụng khác nhau của Python và đặc biệt là Python trong lập trình.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Download tài liệu] How to code in Python