Tài liệu How to code in Python sẽ giúp bạn thiết lập môi trường lập trình cho hệ thống cục bộ hoặc hệ thống dựa trên máy chủ có liên quan của mình và bắt đầu bằng cách tìm hiểu cấu trúc, cú pháp và kiểu dữ liệu Python chung. Trong quá trình này, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc về logic tính toán trong Python, điều này có thể giúp bạn học các ngôn ngữ lập trình khác thuận lợi hơn.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Tại sao Python lại phổ biến đến vậy?

[Download tài liệu] Beginning Programming with Python For Dummies – Tìm hiểu Python cho người mới bắt đầu