Không giống như hầu hết các cuốn sách về chủ đề này, Beginning Programming with Python For Dummie giúp bạn so sánh những điểm khác nhau của Python và các ngôn ngữ khác để thực hiện công việc hữu ích về lập trình và cả bên ngoài lập trình. Đọc xong cuốn sách, bạn sẽ khám phá được cách để bắt đầu với ngôn ngữ này, sử dụng các ví dụ thực tế và dành nhiều thời gian để thực hiện các tác vụ thực sự hữu ích. Bạn thậm chí còn được trợ giúp cài đặt Python trên hệ thống cụ thể.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Python có thể ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

Tại sao Python lại phổ biến đến vậy?