Tài liệu này đem đến góc nhìn tổng quan về các nội dung chính của Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty (QTCT) đầu tiên tại Việt Nam và nêu bật các thông lệ được khuyến nghị trong quá trình áp dụng 10 Nguyên tắc QTCT mà các doanh nghiệp nên hướng tới.

Tài liệu gồm 3 phần chính:

(A) Giới thiệu

(B) Các nội dung nổi bật của Bộ Nguyên tắc

(C) Một số đề xuất triển khai.

Download tại link này 

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam AI Landscape Report 2018

Chia sẻ tài liệu Vietnam’s future digital economy 2030 – 2045

Tài liệu “The Complete Guide to Careers in Business & Finance”