Hàng năm, Coursera xuất bản Chỉ số Kỹ năng Toàn cầu, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về mức độ cần thiết của các kỹ năng. Năm nay, Coursera đang mở rộng báo cáo kỹ năng thành một loạt ba phần. Phần đầu tiên, Báo cáo Kỹ năng Toàn cầu đi sâu vào các xu hướng định hình bối cảnh đào tạo lại kỹ năng cho các quốc gia trên thế giới.

Xem thêm

Download tài liệu Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam

6 Mẹo công nghệ không thể bỏ qua khi học đại học